ALERTĂ: Unii dintre cei care beneficiază de pensia de urmaș ar putea pierde acest drept!

Unii dintre cei care beneficiază de pensia de urmaș ar putea pierde acest drept. Este vorba despre elevii și studenții care, dacă nu vor putea face dovada continuării studiilor, vor rămâne fără respectivul drept începând cu 1 octombrie.

Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art.84 lit.b), care nu face dovadă continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu dată de 1 octombrie a anului în curs, informează, luni, printr-un comunicat de presă, Casa Județeană de Pensii Olt.

Potrivit modificărilor aduse prin Actul Adițional nr.33/2018 la Convenția încheiată cu   C.N.Poștă Română înregistrată la nr.4112/MMSSF/2003, NR.652/CNPAS/2003, respectiv, nr.100/555/CNPR/2003, dată limita cu privire la mandatele de plată a drepturilor reținute de la achitare pentru luna de plată, s-a modificat pentru ultima zi lucrătoare a lunii.

„Copii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverință din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv  2018-2019 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Dată scadență de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverinței menționate , pensia de urmaș aferentă lunii octombrie  2018 se reține de la plata potrivit procedurii.

Deoarece anul universitar începe la 1 octombrie, studenții urmași în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării adeverinței privind continuarea studiilor, în prima faza, au obligația că până la dată de 25.09.2018  să depună la sediul casei de pensii o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezența adeverință din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii”, se arată în comunicatul CJP Olt.

În cazul nedepunerii declarației pe proprie răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la dată de 20.10.2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi, de asemenea, reținută de la plată, potrivit procedurii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here