Un nou lot de aleși, dovedit de ANI: Incompatibilități și conflicte de interese

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 aleși locali.

1. APOSTU DUMITRU TĂNASE, Viceprimar al comunei Stănești, Județul Gorj

Începând cu data de 23 iunie 2016 deține și exercită simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată – Apostu-Dumitru Tănase Persoană Fizică Autorizată. De asemenea, în perioada 23 iunie – 08 noiembrie 2016, simultan cu funcția de viceprimar a deținut și funcțiile de administrator și curator special al S.C. Miobety Com S.R.L.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. RUJAN LALESCU MEILĂ, fost Viceprimar al comunei Cornea, Județul Caraș-Severin – INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 iulie 2012 – 21 noiembrie 2015 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică ”Lalescu Rujan Meilă Persoană Fizică Autorizată”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

3. ILIE MIHĂIȚĂ ALIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Știubieni, Județul Botoșani – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a votat Hotărârea privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pășunilor aflate în domeniul public al comunei Știubieni, având un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, prin semnarea ulterioară a Contractului de închiriere pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei, încheiat între Comuna Știubieni și Ilie Mihăiță Alin Întreprindere Individuală.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.

4. BENCHEA IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliul Local al comunei Oțeleni, Județul Iași – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), Benchea Ion Întreprindere Individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de titular întreprindere individuală, a încheiat cu Primăria comunei Oțeleni un contract de prestări servicii în valoare totală de 28.451,25 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 și art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

5. CIOBANU OCTAVIAN ANDREI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, Județul Cluj – INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 22 iunie 2016 deține simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

6. MATIȘ TRAIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Rîșca, Județul Cluj – INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 august 2016 – 30 mai 2017 a deținut simultan cu funcţia de consilier local şi pe cea de consilier al primarului, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîșca, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. APOSTU DUMITRU TĂNASE, RUJAN LALESCU MEILĂ și MATIȘ TRAIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here