Controale de amploare ale ITM Olt la firme din domeniul construcțiilor/ Zeci de sancțiuni au fost aplicate

Cristian Ungureanu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt

În cadrul Campaniei naționale referitoare la instruirea și informarea lucrătorilor din domeniul construcțiilor privind securitatea și sănătatea în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 2 aprilie 2018 – 30 noiembrie 2018, acțiuni de control și ulterior de verificare a realizării măsurilor dispuse,  la angajatorii din acest domeniu de activitate.

Astfel, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă al ITM Olt au efectuat controale la un număr de 22 angajatori, în urma cărora au fost identificate 53 de deficiențe, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere, fiind aplicate 53 sancțiuni contravenționale, constând în 52 avertismente și o amendă în valoare de 8.000 lei (pentru neutilizarea mijloacelor de protecție colectivă împotriva surpării terenului – surpării malului).

„Cele mai frecvente deficiente constatate, legate de obligațiile angajatorilor privind informarea și instruirea lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor au fost următoarele: nu sunt informați toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent de accidentare și nu au fost stabilite măsurile pentru protecția lor; nu sunt furnizate instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se întrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent de accidentare; nu se iau măsurile necesare, pentru ca în cazul unui pericol grav și iminent de accidentare și atunci când șeful ierarhic superior nu poate fi contactat,să existe persoana desemnată, competentă, care să aplice măsurile corespunzătoare, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol; nu s-a controlat cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă”, a declarat șeful ITM Olt, Cristian Ungureanu.

O altă neregulă depistată este aceea că angajatorii nu dispun de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderilor pentru conducătorii locurilor de muncă și lucrători, pe meserii și activități. De asemenea, fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de conducătorii locurilor de muncă și nu sunt însoțite de copii ale fișelor de aptitudini completate de medici de medicina muncii valabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here