Olt: Proiect pentru educația populației privind colectarea selectivă a deșeurilor

Printre cele mai importante proiecte de hotărâre ce urmează să fie supuse dezbaterii și adoptării în ședința ordinară de joi a Consiliului Județean Olt se numără, printre altele, și cel privind aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

Tot joi, aleșii județului vor proceda la constatarea încetării contractului de
management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion
Minulescu”, prin decesul managerului Florian Cârstea. Totodată, va fi desemnată o altă persoană pentru preluarea interimară a acestei funcții.

Iată întreaga ordine de zi a ședinței: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și
în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din
zona drumului județean DJ 703C
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de
evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de
Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează
selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea
deșeurilor
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

8. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de
management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion
Minulescu”, prin decesul managerului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare manager (director) interimar al
Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2019“
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

11. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale
Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în
perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

12. Informare cu privire la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea
atribuțiilor specifice în anul 2018
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică

13. Planul strategic cu principalele obiective care vor fi îndeplinite de
Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din
județul Olt, pentru anul 2019
Prezintă: Șeful Inspectoratului de Poliție Județean

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here