Centrul Militar Județean Olt recrutează tineri cu liceu (băieți și fete) pentru o carieră militară

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) desfăşoară, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Județean Olt, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete -, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2019 / 2020, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul  OLT cu o ofertă educaţională generoasă.

FILIERĂ DIRECTĂ

* 678 locuri pentru  învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 4 şcoli militare:

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor TerestreBasarab I”, Piteşti – 145 locuri; Termenul limită de depunere a dosarului este 15.05.2019.
 2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor AerieneTraian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 245 locuri; Termenul limită de depunere a dosarului este 29.05.2019.
 3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 120 locuri; Termenul limită de depunere a dosarului este 24.04.2019.
 4. 4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 168 locuri;

                          Termenul limită de depunere a dosarului este 15.05.2019.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 30 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

* 399 locuri pentru  învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 3 şcoli militare:

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor TerestreBasarab I”, Piteşti – 263 locuri; Termenul limită de depunere a dosarului este 12.06.2019.
 2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor AerieneTraian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 76 locuri; Termenul limită de depunere a dosarului este 04.06.2019.
 3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 60 locuri;

                                Termenul limită de depunere a dosarului este 12.06.2019.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 35 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

_________________________________________________________________

* 909 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor  alcătuit din:

 1. Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu”, Sibiu -264 locuri;
 2. Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă„, Braşov – 184 locuri;
 3. Academia NavalăMircea cel Bătrân”, Constanţa – 108 locuri;
 4. Academia Tehnică Militară, Bucureşti – 219 locuri;
 5. Institutul Medico – Militar, Bucureşti – 60 locuri;

                                                  (şi Târgu Mureş) – 50 locuri;

 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti – 9 locuri;
 2. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza, București – 15 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 30 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul acestui an.

Termenul limită de depunere a dosarului este 04.04.2019.

FILIERĂ INDIRECTĂ

Pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, sunt scoase la concurs 790 de locuri pentru mai multe specialităţi militare.
                 Ofiţeri:
– specialitatea educaţie fizică militară – 13 locuri;
– specialitatea management financiar-contabil – 17 locuri;
– specialitatea justiţie militară – 11 locuri;
– specialitatea construcţii – 15 locuri;
– specialitatea psihologie – 8 locuri;
– specialitatea intendenţă – 20 locuri;
      Termenul limită de depunere a dosarului este 31.05.2019.

– specialitatea medicină generală – 5 locuri;
– specialitatea inginer de sisteme şi echipamente informatice şi automatizarea conducerii organizaţiei militare – 20 locuri;
       Termenul limită de depunere a dosarului este 28.06.2019.

        Subofiţeri:
– specialitatea construcţii – 24 locuri ; Termenul limită de depunere a dosarului este 31.05.2019.

– specialitatea muzici militare – 40 locuri;  Termenul limită de depunere a dosarului este 04.06.2019.

– specialitatea sanitari – 74 locuri;
– specialitatea forţe speciale – 40 locuri;
      Termenul limită de depunere a dosarului este 07.06.2019.

 

– specialitatea comunicaţii – 103 locuri;  Termenul limită de depunere a dosarului este 13.06.2019.

– specialitatea auto şi mecanic conductor TAB – 26 locuri;
– subofiţeri, specialitatea comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri – 20 locuri;
– subofiţeri, specialitatea geniu – 48 locuri;
– subofiţeri, specialitatea administraţie – 5 locuri;
– subofiţeri, specialitatea apărare CBRN – 20 locuri;
– subofiţeri, specialitatea cercetare CBRN – 5 locuri;
– subofiţeri, specialitatea infanterie – 77 locuri;
– subofiţeri, specialitatea cercetare – 35 locuri;
– subofiţeri, specialitatea artilerie şi rachete – 58 locuri;
– subofiţeri, specialitatea informaţii militare – 10 locuri;
– subofiţeri, specialitatea poliţie militară – 36 locuri;
       Termenul limită de depunere a dosarului este 12.07.2019.

– subofiţeri, specialitatea rachete şi artilerie antiaeriană – 60 locuri Termenul limită de depunere a dosarului este 09.08.2019.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
– să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă/master, după caz, (cu excepţia celor care au finalizat studiile înaintea intrării în vigoare a ciclurilor de învăţământ tip Bologna), pentru ofiţeri, respectiv absolvenţi ai studiilor liceale/postliceale, pentru subofiţeri, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar de Urgențe Craiova);

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba-Iulia;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul/sectorul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr.29, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30, marţi între orele 10.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0249/431255 sau 0249/437173.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here