Consiliul Județean Olt aprobă, marți, bugetul pe 2019. Se împart localităților și banii din TVA

Consiliul Județean Olt va aproba, marți, în cadrul unei ședințe extraordinare, bugetul județului pe 2019.

Totodată, va fi supus votului proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019.

De asemenea, utilizarea, în 2019, a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, este conținutul unui alt proiect de hotărâre ce va fi supus votului consilierilor județean.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de azi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul
2019 și estimări pe anii 2020-2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar
al anului 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here