Aleșii Oltului, convocați în ședință. Ce decizii urmează să ia pentru județ

Consiliul Județean Olt i-a convocat pe aleșii județului să participe joi, 30 mai, la ședința ordinară a lunii, pe ordinea de zi fiind anunțate 18 puncte.

Printre proiectele de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii și adoptării se numără cel privind rectificarea bugetului județean, dar și cel privind asocierea județului cu municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării unei noi ediții a Festivalului Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal, ediție ajunsă la numărul 9.

Iată întreaga ordine de zi a ședinței de joi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2019. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt .Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019. Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea ,,Memorialului Eugen Stanciu” ediția a IV-a. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea desființării unui post contractual vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2019 şi împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

9. Proiect de hotărâre cu privire la: asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, precum și cu privire la rectificarea poziției nr. 156 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2019. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2019. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

13. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

14. Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 148/27.09.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt. Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 18. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here