Detalii despre vizualizarea on-line a extraselor de cont de la Trezorerie. Atenție: varianta electronică NU este obligatorie

Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi altor entităţi la unităţile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanţelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanţelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane, transmite, printr-un comunicat de presă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt. Această variantă NU este obligatorie.

Instituţiile publice pot vizualiza şi descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul naţional de raportare Forexebug extrasele de cont în format electronic ale tuturor conturilor deschise la unităţile trezoreriei statului (fişier PDF cu XML ataşat).

Operatorii economici şi alte entităţi care au conturi deschise la unităţile trezoreriei statului pot vizualiza şi descărca extrasele conturilor, în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spaţiul Privat Virtual» şi/sau «Depunere declaraţii on-line» existente pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Cererea de înregistrare ca utilizatori ai serviciului Spaţiu Privat Virtual a persoanelor care deţin certificat digital calificat este disponibilă la următorul link :

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularjuridice.jsp.

Instrucţiunile privind înregistrarea ca utilizatori ai serviciului “Spaţiu Privat Virtual” a persoanelor care deţin certificat digital pot fi consultate la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/Instructiuni_utilizareSPV_PJ.pdf.

Pentru vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic se va accesa cu tokenul de semnătură electronică conectat la calculator butonul „Autentificare certificat” situat pe pagina principală a A.N.A.F (www.anaf.ro), în dreapta sus.

Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spaţiul Privat Virtual» şi/sau «Depunere declaraţii on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unităţile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziţie a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziţie extrasele pe suport hârtie.

În cazul în care operatorii economici şi alte entităţi nu depun notificarea la unităţile trezoreriei statului, se consideră că aceştia şi-au dat implicit acordul pentru vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciilor «Spaţiul Privat Virtual» şi/sau «Depunere declaraţii on-line» pe baza certificatului digital calificat.

În măsura în care instituţiilor publice, operatorilor economici şi altor entităţi cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, acestea vor adresa unităţii trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioada şi conturile pentru care se solicită extrasele respective.Pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie se percep comisioane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here