Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ este 74,65% în Olt

Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, la nivelul județului Olt, este 74,65% (în creștere cu 4,17%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,42%), informează Inspectoratul Școlar Județean Olt.

Astfel, din totalul de 71 de candidați cu note la proba scrisă, 53 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 50 de candidați.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

Reamintim că în această sesiune, 78 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 77 de candidați (98,71%). Dintre aceștia, 6 de candidați s-au retras, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Nicio lucrare nu a fost anulată în centrele de evaluare.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar,
acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here