Noul an universitar, reglementat prin Ordonanţă de Urgenţă. Ce trebuie să ştie studenţii

Potrivit unui draft al Ordonanței de Urgență care reglementează începerea noului an universitar 2020-2021, modalitatea de desfășurare a cursurilor se stabilește prin hotărârea Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.

Iată prevederile Ordonanței de Urgență pentru domeniul învăţământ superior:

Art.7 (1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderi publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.

(2) Modalitatea de desfășurare a activităților didactice poate fi stabilită astfel:

a) prezența fizică a studenților la toate activitățile didactice;

b) prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar;

c) suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior.

(3) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ suspendate în condițiile alin. (1) și (2) lit. b) și c), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, după obținerea avizului Direcției Județene de Sănatate Publică/Direcția de Sănătate Publică București, care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică, pentru reluarea activității.

Art.8 (1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2020 – 2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.

(2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.

Art.9 (1) În situația în care activitățile prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară prin intermediul tehnologiei și a internetului, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute.

(3) Participarea studenților și studenților doctoranzi la activități de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și la examenele prevăzute la art. 143 și art. 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituțiile de învățământ superior.

Art.10 Termenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului universitar 2021 – 2022.

Sursa: romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here