Se rectifică bugetului Oltului. Criza provocată de pandemie nu oprește investițiile în județ

Aleșii județului au fost convocați, pentru mâine, la ședința ordinară a Consiliului Județean Olt, printre proiectele care se vor regăsi pe ordinea de zi numărându-se și unele prin care vor fi demarate noi investiții. Va fi supusă adoptării și rectificarea bugetului județului.

Unul dintre aceste proiecte se referă la aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 – Secția de
Pneumologie Scornicești”, care aparține de Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Un alt proiect privește aprobarea elaborării documentației proiectului ”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare – Priseaca – Poboru – Spineni – DN67B”.

De asemenea, aleșii sunt chemați să adopte rectificarea bugetului județului pe anul în curs.

OLT-ALERT vă prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de
Pneumologie Scornicești”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Grecu Ion Cătălin – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții
al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare celor deținute
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITORservicii comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de
proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul
Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casele de Tip
Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru supleant în Consiliul
de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul
școlar 2020-2021 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de
Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea statului de funcții,
aprobarea numărului de posturi, modificarea organigramei și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea elaborării documentației
proiectului ”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare –
Priseaca – Poboru – Spineni – DN67B”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Grecu Ion Cătălin – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea justificării impactului asupra
dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră
”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare – Priseaca –
Poboru – Spineni – DN67B”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

13. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here