Paul Stănescu, informare asupra proiectelor de lege dezbătute în ședința de miercuri a Senatului

Nu mai puțin de 21 de proiecte legislative s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței Senatului de ieri, informează senatorul de Olt Paul Stănescu.

„Una dintre proiecțiile legislative dezbătute și adoptate se referă la privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. Un alt proiect luat în dezbatere s-a referit la înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate „Locuinţe pentru tinerii români”, iar un altul la acordarea de servicii medicale la distanță”, a informat Paul Stănescu.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței din ultima zi a lunii septembrie:

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. (L507/2020)

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. (L586/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei. (L518/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate „Locuinţe pentru tinerii români”. (L519/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru acordarea de servicii medicale la distanță. (L512/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile şi pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. (L539/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (L515/2020)

Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. (L531/2020)

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L524/2020)

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat. (L521/2020)

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 privind Codul fiscal. (L520/2020)

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (L517/2020)

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. (L513/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L564/2020)

Dezbaterea și adoptarea Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. (L459/2019)

(Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României.)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. (L530/2020)

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online. (L585/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (L533/2020)

Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor. (L540/2020)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991. (L522/2020)

(Aprobarea prelungirii termenului de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile.)

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona:

– Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU – COM(2020) 403 final.

Informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here