Incineratorul de deșeuri de la marginea Slatinei, închis. Amendă de 50.000 lei de la Garda de Mediu

Garda de Mediu a închis incineratorul de deșeuri de la marginea Slatinei. La începutul lunii, în urma unor controale au fost descoperite nereguli grave, reprezentanții Gărzii de Mediu hotărând închiderea instalației.

Controlul a vizat verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse de către Garda Naţională de Mediu în data de 18.08.2020, respectiv verificarea conformării la condiţiile stabilite de către Agenţia de Mediu Olt prin Notificarea 6842/21.08.2020

În cadrul managementului deşeurilor spitaliceşti, procesul de incinerare are sarcina evidentă de a elimina acest tip de deşeuri periculoase, cu condiţia obligatorie de a respecta limitele maxim admise cu privire la emisiile în aer.

„Pe tot parcursul acţiunilor de verificare şi control, desfăşurate în mai multe etape, au fost observate deficienţe majore pe întreg fluxul intern de incinerare a deşeurilor. Dintre ele, enumerăm:
• la verificarea prin sondaj a recipientelor cu cenuşă (în data de 01.10.2020), au fost identificate ambalaje/recipiente de sticlă provenite din activitatea medicală, acestea fiind intacte, fără să prezinte urme clare de calcinare urmare unui proces de incinerare. Precizăm că preluarea deşeurilor trebuie să se realizeze cu o cântărire efectivă, urmând să fie stocate temporar în condiţii care să facă faţă unor eventuale opriri neprogramate sau eventuale defecţiuni ale instalaţiei, iar alimentarea în unitatea de ardere să se facă în şarje, în funcţie de compoziţia deşeurilor recepţionate, fiecare încărcătură fiind absolut necesar să stea o perioadă de timp prestabilită la o temperatură standard, astfel încât să fie distruse în totalitate substanţele nocive.
• pe acest amplasament, preluarea deşeurilor spitaliceşti cu caracter periculos – în special contaminate COVID 19, se realiza direct în europubele, stocarea temporară fiind în aer liber, sub un acoperiş, pe o platformă betonată cu scurgere gravitaţională într-o canalizare interioară a amplasamentului. De asemenea, alimentarea în camera de ardere se efectua manual, sac cu sac, de către angajaţi, aceştia alimentând instalaţia de ardere fără echipamente de protecţie adecvate. Metoda prezintă mari deficienţe din punctul de vedere al siguranţei în muncă şi al biosecurității.
• Instalaţia de ardere nu era dotată cu aparatură de monitorizare a arderii și a nivelului de epurare al gazelor reziduale, respectiv cu sistem pentru prevenirea apariţiei de situaţii neprevăzute în funcţionare, elemente absolut obligatorii când discutam de incinerarea de deşeuri periculoase. Lipsa unui sistem de monitorizare al emisiilor la coş, care să poată măsura prezența dioxinelor, coroborată cu neetanşeitatea instalaţiei, au pus în evidență faptul că această instalaţie de incinerare nu răspunde exigențelor minime de funcţionare în siguranţă pentru mediu.”, se arată într-un comunicat al GNM.

Având în vedere cele enumerate, alături de multe alte nereguli constatate, autoritatea de mediu a luat decizia de a dispune încetarea temporară a activităţii generatoare de poluare, până la conformarea şi funcţionarea în standardele prevăzute pentru fiecare fază a procesului de incinerare.

Prin urmare, Garda Naţională de Mediu a dispus încetarea temporară a activităţii incineratorului până la asigurarea certificată a funcţionării întregului ansamblu de filtrare a gazelor luând în considerare faptul că emisiile generate în urma procesului de incinerare sunt evacuate direct în atmosferă.

În urma verificărilor, au fost aplicate sigilii pe gura de alimentare cu deşeuri a incineratorului.

În plus, pentru nerealizarea măsurilor impuse anterior, comisarii GNM vor aplica şi o sancţiune contravenţională în valoare de 50.000 lei, în conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here