Admitere Poliţia Română 2021. Condiţii şi criterii specifice de recrutare

Admitere Poliţia Română 2021. Poliţia Română a anunţat că dosarele de înscriere pentru concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie vor putea fi depuse începând cu data de 15 februarie 2021, timp de 14 zile.

Admitere Poliţia Română 2021. Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților

depunerea cererii tip de înscriere: în perioada 15 – 28 februarie 2021;

constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 10 martie 2021;

transmiterea tabelelor nominale ale candidaților la unitățile de învățământ: până la data de 12 martie 2021

transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de verificare a cunoștințelor la unitatea de învățământ pentru care au optat: până la data de 12 martie 2021

susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada 18 – 24 martie 2021;

susținerea probei de verificare a cunoștințelor: 27 martie 2021;

examinarea medicală: în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021;

afișarea rezultatelor finale: până la data de 17 aprilie 2021.

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Potrivit Poliţiei Române, toți cei interesați își pot depune dosarul de recrutare la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în funcție de reședința sau domiciliul fiecăruia.

În acest an, candidații vor fi repartizați pentru evaluarea performanței fizice pe centre zonale, în funcție de domiciliu, indiferent de opțiune, astfel:

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

– Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu.

„Puteți candida pe cele 1.283 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și pe 200 de locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

Sursa: romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here