Sedință IMPORTANTĂ, mâine, la Consiliul Județean Olt. Ce proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi

Consilerii județeni se întrunesc joi, 25 martie, în şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel care prevede transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Pe listă se află și un proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna trecută.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna februarie

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și
validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de
Președinte al Consiliului Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și
consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a
managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada
14.10.2019-31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului
de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Muzeului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Actului Constitutiv și Statului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a
managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada
26.09.2019-31.12.2020, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului
de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele
de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

12. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here