Ședință IMPORTANTĂ la Consiliul Județean Olt: Ce proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi

Consilierii județeni se întrunesc joi, 27 mai, în şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027.

Totodată, pe listă se află un proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști.

De altfel, se va stabili și costul mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre propuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului
Olt pentru perioada 2021-2027

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil-Vergilius MARINESCU – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2021”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare
a Județului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, ApărareaOrdinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația
”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt
la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia
și Construire Anexe”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul PRUNĂ Toma – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

11. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul
Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Casele
de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și
în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în
Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni – serviciu social cu
cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și
reabilitare Cezieni”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement
14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în
administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în
domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

16. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității
județului Olt, în trimestrul I al anului 2021

Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here