Aleșii județului, ședință la CJ Olt mâine, 22 decembrie. Ordinea de zi completă

Aleşii judeţului Olt se întrunesc miercuri, 22 decembrie, în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi aproba cele mai importante proiecte pentru această perioadă.

OLT-ALERT vă prezintă, dinainte, ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2022

Inițiatori : – domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
– domnul Ionuț – Cătălin IVAN – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea
acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene,
precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru
anul 2022

Inițiatori: – domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
– domnul Ionuț – Cătălin IVAN – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru
pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de
locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la
stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru
anul 2022

Inițiatori: – domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
– domnul Ionuț – Cătălin IVAN – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile
prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2022
Inițiatori: – domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
– domnul Ionuț – Cătălin IVAN – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pentru anul 2022

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Emil-Vergilius MARINESCU – Președinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.11.2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2022”

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții
al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare celor deținute

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării Muzeului Județean
Olt, aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Olt nr. 127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în
vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ –
Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității
Administrativ – Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul
Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren în suprafață de 4532 mp
din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al municipiului
Caracal, județul Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here