Noi modificări la Codul Rutier: Nu toți șoferii vor mai putea conduce mașini puternice. Ce obligație vor avea polițiștii

La Senat a fost depusă o nouă propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Rutier care, dacă va ajunge lege și va fi promulgată, va aduce noi obligații pentru polițiștii rutieri, un număr minim de ore mai mare pentru pregătirea șoferilor și restricții privind dreptul de a conduce pentru anumite categorii de șoferi.

Cea mai importantă modificare este interzicerea dreptului de a conduce mașini cu mai mult de 100 de cai putere pentru șoferii cu vârsta de până în 21 de ani și pentru cei care au obținut permisul de conducere de categoria B de mai puțin de un an. Această măsură ar reduce riscurile asociate cu șoferii tineri și cei mai puțin experimentați.

O altă noutate în proiectul legislativ este obligația poliției să avertizeze șoferii cu privire la prezența radarelor.

De asemenea, ar urma să fie noi interdicții în folosirea telefoanelor.

Iată, mai jos, întregul proiect de lege depus la Senat:

Art. I -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august
2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:

”(2) In vederea stabilirii unor relaţii civilizate, calme şi deschise, autoritatea competentă
stabileşte reguli de comportament specifice poliţistului rutier în relaţia cu participanţii la
trafic şi le supune Guvernului spre aprobare prin hotărâre.”

2. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4’), cu
următorul cuprins:

”(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. b) şi c), conducătorii cu vârsta de până la
21 de ani, precum şi cei care au o experienţă de conducere mai mică de un an pentru
categoria de vehicule B, le este interzis să condueă vehicule care depăşesc 100 CP,
respectiv 75 de kw în cazul vehiculelor electrice.”

3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (alin. 2′), cu
următorul cuprins:
”(2*) Numărul minim de ore de pregătire teoretică este de 25, iar cel de pregătire
practică este de 45.”

4. După alineatul (1′) al articolului 24 se introduc două noi alineate, alin. (1^) şi (1^),
cu următorul cuprins:
”(l2) excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale art. 23 alin. (2), examinarea pentru
obţinerea permisului de conducere se poate realiza şi de către examinatori persoane
fizice atestate de către autoritatea competentă potrivit normelor de aplicare a prezentei
legi.
(1^) Desemnarea examinatorului, angajat al autorităţii competente prevăzute la alin. (1)
sau persoană fizică atestată, se realizează prin tragere la sorţi.”

5. După Capitolul III se introduce un nou capitol. Capitolul III’ – Prevenţia,
cuprinzând art. 28^-28^, cu următorul cuprins:

„Capitolul III’ – Prevenţia

Art. 28^

(1) Poliţiştii rutieri efectuează misiuni de îndrumare şi de informare a participanţilor la
trafic cu privire la regulile de circulaţie.
(2) Poliţiştii rutieri efectuează în autovehiculele poliţiei misiuni de prevenire şi de
descurajare a încălcării regulilor de circulaţie de către participanţii la trafic.
(3) Pe drumurile de interes naţional prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-c) şi d) pct. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, poliţiştii rutieri efectuează misiunile prevăzute la
alin. (2) cu utilizarea semnalelor speciale de avertizare luminoasă.

 

Art 28^
(1) Autorităţile locale competente sau administratorul drumului, după caz, iau măsuri
pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice în
localităţi.

(2) Pe drumurile/străzile cu minimum 2 benzi de circulaţie pe sens, la trecerile de
pietoni obligatoriu se vor monta semafoare şi se vor realiza refugii ori spaţii interzise
circulaţiei vehiculelor.

(3) In apropierea unităţilor de învăţământ, unităţilor sanitare sau de asistenţă sociomedicală, a pieţelor, târgurilor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente, prin grija
autorităţilor locale sau a administratorul drumului, după caz, se vor monta parapete de
protecţie şi se vor realiza amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a
vehiculelor.

Art. 28^
(1) Autovehiculele poliţiei, staţionate sau în deplasare, cu care poliţiştii rutieri se află în
misiune de supraveghere şi control utilizează semnale de avertizare luminoase şi/sau
sonore.
(2) Folosirea dispozitivelor de măsurare a vitezei se face doar de către poliţişti rutieri
din autovehiculele poliţiei, inscripţionate, sau din afara acestora, la loc vizibil pentru
participanţii la trafic.

Art. 28^

(1) în cazul în care apar blocaje în circulaţie, poliţiştii rutieri informează participanţii la
trafic despre motiv şi iau măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, indică de trasee
alternative, după caz.
(2) în caz de accidente de circulaţie, calamităţi naturale, condiţii meteorologice
nefavorabile sau în alte cazuri de forţă majoră ce afectează fluenţa şi/sau siguranţa
circulaţiei, poliţiştii rutieri sunt obligaţi să conducă coloana de vehicule.”

6. La articolul 44, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(5) Poliţia rutieră avertizează conducătorii de autovehicule în legătură cu prezenţa în
trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare.
Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de
măsurare a vitezei.”

7. Articolul 53 se abrogă

8. După alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, alin(l*), cu
următorul cuprins:
”(1^) La traversarea carosabilului sau a liniilor de cale ferată pietonilor, bicicliştilor şi
conducătorilor de trotinete le este interzisă utilizarea telefonului mobil sau a oricăror
dispozitive de înregistrare/redare de texte, foto sau video care le pot distrage atenţia de
la vehicule, trenuri, amenajări rutiere, semnale sonore şi luminoase sau indicaţii ale
poliţiştilor, etc.”

Art. II –
în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a
Guvernului se modifică şi se completează Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here