Peste 7.300 de șomeri în județul Olt, în ultima lună a anului trecut. Câte femie și câți bărbați nu au loc de muncă

La sfârșitul lunii decembrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt erau înregistrați 7.303 de șomeri (din care 3.419 de femei), rata șomajului fiind de 5,46%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,21%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,25 puncte procentuale.

Din totalul de 7.303 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.362 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5.941 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.984 de șomeri provin din mediul rural și 1.319 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (38,89%), apoi somerii cu nivel de instruire liceal (21,24%), urmat de cei au absolvit profesional (18,53%), iar 18,36% au cei cu nivel primar și fără studii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,25%, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,74%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1979 de persoane foarte greu ocupabile, 3354 greu ocupabile, 1814 mediu ocupabile, iar 156 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here