Peste 115.000 de persoane din Olt, asigurate medical fără plata contribuţiei. Ce categorii de persoane au acest drept

Peste 115.000 de persoane din judeţul Olt beneficiază de asigurare medicală fără să plătească bani pentru serviciile din sistemul sanitar. Este vorba de persoane acoperite de lege, cei mai mulţi beneficiari la acest capitol fiind copiii.

La sfârşitul anului trecut erau înregistraţi în baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt 74.308 de copii în cadrul familiei, 4.457 de tineri, elevi, absolvenţi de liceu, ucenici şi studenţi care nu realizează venituri din muncă, 1.649 de bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, 23.911 de persoane coasigurate, 131 de femei însărcinate şi lăuzele fără venit sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, precum şi 5.437 de persoane cu handicap care nu realizează venituri.
 
„De acelaşi drept mai beneficiau, la finele anului trecut, 2.316 de veternai de război, invalizi şi văduve ale veteranilor de război, 753 de persoane  persecutate din motive politice de dictatura totalitară, 83 de revoluţionari şi 2.902 persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961”, arată purtătoarea de cuvânt a CAS Olt, Constanţa Florea.
 
OLT-ALERT publică, mai jos, pe larg, categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei.

– toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;

– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social; 

– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

– femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

– persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi.
Sursa: Casa de asigurări de Sănătate Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here