Plata rentei viagere, condiţionată de vizarea carnetelor. Care sunt paşii şi ce documente trebuie prezentate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. 

Rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. „Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”, potrivit unui comunicat de presă al APIA. 

Rentierul agricol sau, după caz, mandatarul sau curatorul ori tutorele trebuie să prezinte, pentru obţinerea vizei, carnetul de rentier agricol, contractul contracele de arendare, actul de identitate în original (al rentierului agricol, mandatarului, curatorului sau tutorelui, după caz) un document al coordonatlor bancare şi decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire sau declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

„Prezenţa anuală a rentierilor la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014”, se mai arată în comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here