Mai multe consultaţii la domiciliu, servicii şi analize în pachetul de servicii medicale. Situaţia în Olt

Noul proiect privind pachetul de servicii medicale de bază prevede dublarea numărului de consultaţii la domiciliu acordate lunar de medicul de familie, mai multe analize şi servicii în specialităţi medicale, dar şi reducerea şi comasarea altor analize şi consultaţii.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. Proiectul aduce mai multe noutăţi la pachetul de servicii de bază acordate asiguraţilor, iniţiatorii vizând creşterea accesului la servicii de calitate şi o mai bună eficienţă a monitorizării şi utilizării fondurilor. Prin proiectul de act normativ numărul maxim de consultaţii pe care medicii de familie le pot acorda a fost majorat de la 21 la 42. La nivelul judeţului Olt, numărul consultaţiilor la domiciliu nu este unul prea mare, potrivit preşedintelui Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt, Florin Valentin Ciocan.

„În Olt, numărul consultaţiilor pe care medicii de familie le acordă la domiciliul pacienţilor nu este deloc unul mare. Cele mai multe consultaţii sunt acordate, evident, în cabinete”, a declarat şeful CAS Olt.

Potrivit proiectului, medicii de familie vor acorda consultaţii la domiciliu, ca şi până acum, persoanelor cu invaliditatea temporară sau permanentă, asiguraţilor cu boli cronice care nu se pot deplasa, copiilor cu vârsta între zero şi un an, celor cu vârsta între zero şi18 ani cu boli infecto-contagioase, precum şi lăuzelor. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

De asemenea, în asistenţa medicală primară au fost introduse în pachetul de bază serviciile de administrare de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru al cabinetului.

În cadrul serviciilor adiţionale ce pot fi acordate de medicii de familie a fost introdusă spirometria. În prezent, în categoria acestor servicii se regăsesc ecografia generală – abdomen şi pelvis şi efectuare şi interpretare EKG.

La capitolul asistenţei medicale ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, au fost prevăzute, în mod expres, serviciile de supraveghere a sarcinii şi lăuziei, care includ o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o alta în primul trimestru de la naştere, similar reglementărilor din pachetul minimal pentru neasiguraţi.

În cazul serviciilor medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, pentru care medicul acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, în prezent este prevăzut că se acordă o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. În proiectul de hotărâre este prevăzută o excepţie, respectiv în cazul copiilor cu vârsta între zero şi 18 ani, pentru care se acordă maxim două consultaţii, aceasta pentru urmărirea evoluţiei copilului şi evitarea complicaţiilor.

Proiectul prevede şi că, pentru afecţiuni cronice pentru una sau mai multe boli monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se acordă maxim patru consultaţii pe trimestru, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună. În prezent se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru.

În proiect au fost introduse proceduri şi tratamente noi, cum ar fi: recoltarea de material bioptic, tratamentul postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză.

De asemenea, a fost modificată Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical, prin introducerea de servicii noi, eliminarea sau înlocuirea unor servicii. Astfel, la specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică a fost introdus un serviciu nou – psihoterapia pentru copii şi adulţi şi s-a precizat că serviciile acordate de logoped se referă la consiliere şi intervenţie de psihopedagogie specială.

La specialitatea otorinolaringologie, serviciile de investigare psihoacustică a vocii şi psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene acordate de psihologi au fost înlocuite cu alte două servicii, şi anume: evaluarea psihologică clinică şi psihodiagnostic şi consiliere psihologică clinică.

La specialitatea psihiatrie pediatrică au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: kinetoterapie individuală, de grup sau pe aparate speciale, care pot fi dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate.

La specialitatea Medicină dentară, o serie de servicii care erau prevăzute numai pentru copiii până la vârsta de 18 ani au fost propuse a se acorda tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă, respectiv: element acrilic, element metalo-acrilic şi reconstituire coroană radiculară. Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă se va putea acorda o dată la cinci ani, în prezent durata fiind de 10 ani.
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, au fost eliminate din pachetul de bază două analize de laborator, şi anume: transferina şi bicarbonatul seric.

Prin proiectul de act normativ au fost redefinite examinările histopatologice şi citologice şi au fost introduse servicii paraclinice noi, respectiv: examen radiologic articulaţii sacro-iliace, ecografie transrectală, CT buco-maxilo-facial nativ, CT mastoidă, CT sinusuri, CT hipofiză cu substanţă de contrast, CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast, RMN sinusuri, RMN hipofiză cu substanţă de contrast, RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN.

La radiografia de membre, au fost redefinite segmentele cuprinse în pachetul de bază. De asemenea, au fost redefinite patru investigaţii radiologice specifice coloanei vertebrale, respectiv examen radiologic părţi coloană dorsală, examen radiologic părţi coloană lombară, examen radiologic coloană vertebrală completă (fără coloana cervicală), examenul radiologic coloană cervicală, acestea fiind înlocuite cu investigaţia paraclinică „Examen radiologic coloană vertebrală /segment”.

La asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă, a fost prevăzut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). În acest sens, au fost revizuite reglementările privind situaţiile în care nu se solicită bilet de internare, în sensul structurării acestora în situaţii specifice spitalizării continue şi situaţii specifice spitalizării de zi (pentru claritatea reglementărilor), precum şi completarea situaţiilor care permit prezentarea fără bilet de trimitere. Exemple în acest sens sunt, în spitalizare continuă, cazul bolnavilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi, în spitalizarea de zi, dacă se fac monitorizarea bolnavilor oncologici şi evaluarea dinamică a răspunsului viro-imunologic.

Pachetul de servicii de bază a fost revizuit şi la capitolul îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu, fiind introdus un nou serviciu: kinetoterapie individuală. De asemenea, au fost comasate mai multe servicii şi revizuite condiţiile în care pot fi acordate anumite servicii, cum ar fi ventilaţia non-invazivă, ce se poate efectua şi sub supravegherea medicului specialist de medicină de urgenţă, iar dacă se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog, acesta trebuie să aibă atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii, Somnologie (nivel I şi II) şi în Ventilaţie non-invazivă (nivel III). De asemenea, au fost excluse din pachetul de bază supravegherea şi îngrijirea administrării prin dispozitiv a analgeziei controlate de pacient şi recoltarea produselor biologice.

La capitorul dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, a fost revizuit pachetul de servicii de bază, prin introducerea unor noi dispozitive. Astfel, în categoria protezelor pentru membrul inferior, la proteza de coapsă a fost introdusă proteza modulară cu manşon de silicon, care se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior. În categoria dispozitivelor pentru terapia cu aerosoli, a fost introdus nebulizatorul cu compresor, care se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani.

Potrivit proiectului, au fost excluse din listă câteva dispozitive medicale, cum ar fi, din categoria ortezelor de genunchi-gleznă-picior, gambierul cu scurtare şi orteza Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră), având în vedere că nu mai este recomandată utilizarea acestora. Din categoria ortezelor corectoare de statică a piciorului, a fost eliminată orteza Hallux-Valgus, tot pentru că nu mai este recomandată utilizarea acesteia. De asemenea, au fost excluse din pachetul de bază dispozitivele pentru administrarea medicaţiei şi alimentaţiei artificiale, un motiv fiind că furnizorii de dispozitive medicale ce au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate nu au ofertat acest tip de dispozitive.

Proiectul de act normativ mai prevede revizuirea condiţiilor în care pot fi acordate unele dispozitive medicale. Spre exemplu, în cazul dispozitivelor pentru incontinenţă urinară, pentru sacul colector de urină, s-a precizat că pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda două seturi pe lună de saci colectori, iar pentru inhalatorul salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen, s-a precizat că se acordă copiilor cu vârsta până la cinci ani, cu bronşită astmatiformă şi astm bronşic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here