Bombă în domeniul medical: Medicii de familie vechi ar putea pierde monopolul pe pacienţi. Ce spune șeful AMF Olt

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, pus în dezbatere de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, îi lasă pe medicii de familie cu state vechi în câmpul muncii fără protecţie asupra listelor de pacienţi. Proiectul de act normativ, care a primit deja aviz favorabil din partea mai multor miniştri, abrogă o serie de prevederi care asigurau limite privind numărul de medici raportat la populaţia unei localităţi, dar şi numărul minim şi maxim aş pacienţilor pe listele fiecărui medic.

Dacă până acum un medic tânăr nu putea intra pe piaţa furnizorilor de servicii de asistenţă medicală primară în contract cu casele de asigurări de sănătate fără avizul unei comisii paritare, existentă la nivelul fiecărui judeţ, şi fără un număr minim de pacienţi pe listă, aceste bariere vor cădea dacă proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014, aflat în dezbatere publică, va fi aprobat de Guvern. Proiectul de act normativ abrogă mai multe prevederi din HG 400/2014 care acordau medicilor de familie cu state vechi în câmpul muncii un anume monopol privind listele cu pacienţi.

Bunăoară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune abrogarea alin. 3 din art. 1, Anexa 2 din HG 400/2014, care prevede că „necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară (…) se stabilesc pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”.

Proiectul mai prevede aprogarea aliniatului 4, care stabileşte modul de constituire şi funcţionare a respectivei comisii, a aliniatului 5, care prevede că „în localităţile urbane numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie”, dar şi aprogarea aliniatului 6, care stipulează că medicii de familie al căror număr de persoane asigurate înscrise pe listele proprii se menţine, timp de șase luni consecutive, la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, „contractul poate înceta, în condiţiile legii, prin denunţare unilaterală de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate”, în cazul cabinetelor medicale individuale.

Aceste modificări ar liberaliza în toată puterea cuvântului domeniul asistenţei medicale primare, în sensul că, nemaiavând oprelişti, orice medic poate intra în sistem, putând atrage pacienţi de pe listele celorlalţi medici. O dată legalizat, acest fenomen ar da startul unei lupte acerbe pe pacienţi, luptă care ar pune asiguraţii într-o atenţie mai mare din partea medicilor de familie, inclusiv din punct de vedere al calităţii actului medical, susţin specialiştii.

Președintele Asociației Medicilor de Familie Olt: „Nu vom fi de acord. S-ar crea presiuni asupra corpului medical”

Contactat pe marginea acestui subiect, președintele Asociației Medicilor de Familie Olt, dr. Viorel Rădulescu, a declarat că nu este de acord cu aceste modificări, afirmând că vor apărea presiuni politice asupra corpului medical și asupra unor instituții.

„Nu vom fi de acord cu asta și nu numai noi, mai sunt și alte instituții care nu sunt de acord, dar nu noi decidem. Nu putem fi de acord pentru că s-ar crea presiuni asupra corpului medical și asupra unor instituții de către partea politică. Și avem destule exemple în acest sens în ultimii ani, dar nu noi decidem. Suntem mai multe părți care participăm la această comisie. Se vrea să dispară colegiul (Colegiul Medicilor – n.r.) și societățile profesionale și patronale, să rămână Casa și DSP-ul (în comisia paritară – n.r.). Ce va fi, vom vedea”, a declarat dr. Viorel Rădulescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here