CAS Olt: Modificarea HG 400/2014 ar duce la un act medical superior în medicinei de familie

Dacă ar fi aprobate de guvern, modificările propuse pentru HG 400/2014 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării de asistenţă medicală, puse în dezbatere de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor duce la un standard mai înalt al calităţii actului medical la nivelul medicinei primare. Declaraţia aparţine conducerii Casei de Asigurări de Sănătate, care afirmă că o parte dintre modificări ar da medicilor tineri şansa să intre mult mai uşor în medicina de familie.

 „Modificările comisiei paritare nu au fost foarte bine primite de structurile naţionale ale medicilor de familie. Mulţi dintre medici nu doresc să dispară această comisie. Se va merge până la ştergerea cu buretele a pragului de 800 de pacienţi pentru un medic de familie. Dacă medicul nu avea înscrişi pe liste 800 de pacienţi, nu putea intra în contract cu casa. Dacă această dispoziţie dispare, medicul va putea intra în contract cu noi, indiferent de numărul pacienţilor. Pentru medicii de familie cu ştate vechi, acest aspect reprezintă o problemă”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt, Florin Ciocan.

De asemenea, directorul adjunct al CAS Olt, Ortanţa Ciobanu, este de părere că accesul mai multor medici tineri în sistemul medicinei primare ar rezolva problema deficitului de medici de familie în zonele rurale. „În mediul rural aceste posturi nu sunt căutate, deşi sunt mii de pacienţi care ar avea nevoie de îngrijiri. Prin accesul medicilor tineri în sistem, nu s-ar mai forma cozi la uşile cabinetelor, iar din acest punct de vedere ar creşte calitatea actului medical. Dacă ar fi mai mulţi medici tineri, pacienţii ar fi dispuşi să meargă la unul tânăr. Va fi alegerea pacientului dacă va rămâne pe lista unui medic cu 3.000 de pacienţi sau se va transfera pe lista unui medic cu 500 de pacienţi”, a reliefat Ortanţa Ciobanu.

Dacă până acum un medic tânăr nu putea intra pe piaţa furnizorilor de servicii de asistenţă medicală primară în contract cu casele de asigurări de sănătate fără avizul unei comisii paritare, existentă la nivelul fiecărui judeţ, şi fără un număr minim de pacienţi pe listă, aceste bariere vor cădea dacă proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HG 400/2014, aflat în dezbatere publică, va fi aprobat de Guvern. Proiectul de act normativ abrogă mai multe prevederi din HG 400/2014 care acordau medicilor de familie cu state vechi în câmpul muncii un anume monopol privind listele cu pacienţi.

Bunăoară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune abrogarea alin. 3 din art. 1, Anexa 2 din HG 400/2014, care prevede că „necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară (…) se stabilesc pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie, pe baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”.

Proiectul mai prevede aprogarea aliniatului 4, care stabileşte modul de constituire şi funcţionare a respectivei comisii, a aliniatului 5, care prevede că „în localităţile urbane numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie”, dar şi aprogarea aliniatului 6, care stipulează că medicii de familie al căror număr de persoane asigurate înscrise pe listele proprii se menţine, timp de șase luni consecutive, la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista proprie, „contractul poate înceta, în condiţiile legii, prin denunţare unilaterală de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate”, în cazul cabinetelor medicale individuale.

Aceste modificări ar liberaliza în toată puterea cuvântului domeniul asistenţei medicale primare, în sensul că, nemaiavând oprelişti, orice medic poate intra în sistem, putând atrage pacienţi de pe listele celorlalţi medici. O dată legalizat, acest fenomen ar da startul unei lupte acerbe pe pacienţi, luptă care ar pune asiguraţii într-o atenţie mai mare din partea medicilor de familie, inclusiv din punct de vedere al calităţii actului medical, susţin specialiştii.

Proiectul de act normativ este departe de a fi pe placum structurilor profesionale ale medicilor de familie, care susţin în principal că modificările aduse HG 400/2014 ar favoriza, în primul rând, marile clinici particulare, în sensul că acestea şi-ar crea propriile cabinete medicale de familie prin care ar fi rulaţi asiguraţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here