Muncitorii calificaţi în construcţii pot obţine contracte de muncă în Israel, prin ANOFM. Salariul: 1.540 dolari

Cetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. 

Angajările se pot face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de ANOFM şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare şi Frontieră din Israel.
 
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare / experienţă în meseriile de dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată, fierari – betonişti, zidari – faianţari (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie pentru aceste categorii) și zidari – tencuitori. 
 

Cei interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să nu fi lucrat anterior în Israel, să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor, să nu aibă cazier judiciar, să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi și să nu sufere de anumite boli cronice.

 

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani.

Persoanele interesate se pot înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu, cu următoarele documente: 

– cerere tip;
– curriculum vitae;
– declaraţie – tip bilingvă;
– copie Carte de identitate;
– copie Paşaport;
– copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz;
– copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz;
– cazier judiciar valabil, în original.

 

Informaţii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.anofm.ro, la numărul de telefon 031.9499 – linia speciala JRS România sau la sediile agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă din raza de domiciliu (Compartimentele EURES).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here