Reglementările privind contabilitatea în partidă simplă au intrat în vigoare de la 1 martie 2015

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii că de la 1 martie 2015 au intrat în vigoare reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. 

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de persoanele fizice si asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu Codul Fiscal şi al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi activităţi agricole, silvicultură si piscicultură. De asemenea, noile reglementări trebuie aplicate şi de persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Prima categorie de persoane au obligaţia să conducă evidenta contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau pot să opteze pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor pentru care în actul normativ de înfiinţare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă.

„Cei care optează pentru contabilitatea în partidă dublă aplică această prevedere de la începutul exerciţiului financiar următor celui în care si-au exercitat opţiunea”, a explicat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă dublă se face în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale. Evidenţa contabilă astfel ţinută trebuie să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Se vor întocmi Registrul-jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2).

Persoanele care au organizat contabilitatea în partidă simplă si au optat pentru contabilitate în partidă dublă vor prelua, pe baza inventarului si a informaţiilor privind creanţele si datoriile, ca solduri iniţiale, la începutul exerciţiului financiar pentru care au optat, sumele din documentele întocmite pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă.

Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi bănesti si datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 “Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”.

Persoanele care desfăsoară activităţi independente si care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 170/2015 sunt persoanele care obţin venituri din: activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale); profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi si alte profesii reglementate); drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real); persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea în partidă simplă reprezintă ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic si sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, precum si la încetarea activităţii.

„Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor si datoriilor care contribuie la desfăsurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă si se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, mai spune Mihaela Marinescu.

Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here