Oltenii care au cerut bani pentru panouri solare şi centrale termice, chemaţi la APM Olt să semneze contractele

Beneficiarii din Olt Programului CASA VERDE, publicaţi în lista din 14.11.2014 pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu, pot semna contractele de finanţare nerambursabilă începând cu data de 30 martie 2015, anunţă Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.

 

Solicitanţii din Olt ale căror dosare de finanţare au fost aprobate în cadrul Programului CASA VERDE, publicaţi în lista din 14.11.2014 pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu (de la numărul de înregistrare 605 la nunărul 665) se pot prezenta la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Olt, începând cu data de 30 martie 2015, până la data de 22 mai 2015, pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă. Ei vor trebui să aibă asupra lor extrasul de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat – în original, extrasul de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original; copie CI a beneficiarului (titular contract), rocura notarială (dacă este cazul) – în original şi autorizaţia de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original. 

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării. După semnarea contractului de finanţare şi după finalizarea proiectului, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor / produselor / lucrărilor aferente proiectului, odată cu depunerea dosarului de decontare la APM Olt. 

„Astfel, beneficiarii finanţării vor depune la sediul APM Olt dosarul de decontare care va cuprinde următoarele documente: a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 din Ordinul MMP nr. 1274 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar; b) contractul de execuţie, în copie legalizată; c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea programului); d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă; e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original; f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie; g) un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului: «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea”, a explicat purtătoarea de cuvânt a APM Olt, Daniela Bălşeanu. 

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă în valoare de 6000 lei pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de panouri solare sau centrale termice pe bază de peleţi sau 8000 lei pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de pompe de căldură. 

AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate numai după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.
 

La nivelul judeţului Olt, prin Programul CASA VERDE, sesiunea de finanţare 2011, au fost depuse 677 de dosare de finanţare, din care, după verificare, 650 de documentaţii au fost acceptate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here