Operatorii economici trebuie să depună 18 formulare fiscale la ghişeele Fiscului, în aprilie

Nu mai puţin de 18 formulare trebuie depuse, în aprilie, de operatorii economici la Fisc, cele mai multe până la 25 ale lunii, printre acestea numărându-se declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, contribuţiile sociale, impozitul pe venit, veniturile sub formă de salarii din străinătate, decontul de taxă pe valoarea adăugată, declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare şi cea informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează că, în luna aprilie 2015, trebuie depuse la organul fiscal competent, după caz, următoarele declaraţii fiscale: 

Până la 7 aprilie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice si persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2015 si sunt obligate să-si modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. 

Până la 10 aprilie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare:art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăsirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna si trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012. 

Până la 25 aprilie 2015, inclusiv: 

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2015, formular 100. Reglementare:OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2015, formular 112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012, cu modificările si completările ulterioare; 

– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2015, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012, cu modificările si completările ulterioare; 

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2015, formular 300. Reglementare: art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012. Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 martie 2015; 

– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistraţi si care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011; 

– Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin.(9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Codul Fiscal si care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii si/sau achiziţii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr.632/2015; 

– Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal;OPANAF nr. 2.223/2013; 

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 si art. 156^3 alin. (11) si alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013; 

– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăsurate în luna martie 2015, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010; 

– Declaraţia informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăsurate în termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie/trimestrului I 2015. Reglementare:OPANAF nr. 3.596/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

Până la 30 aprilie 2015, inclusiv: 

– Situaţiile financiare anuale. Se depun de societăţile cooperatiste si alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum si altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale, pentru exerciţiul financiar 2014. Reglementare: OMFP nr. 65/2015; 

– Decontul privind accizele, formular 120. Se depune anual de operatorii economici plătitori de accize. Reglementare: art. 219 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1950/2012, cu modificările si completările ulterioare; 

– Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formular 130. Se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă. Reglementare: art. 219 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012, cu modificările si completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here