Ce trebuie să facă absolvenţii de liceu pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii de liceu pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu şi-au găsit un loc de muncă, anunţă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt. Ei trebuie să se înregistreze în baza de date a instituţiei, de la care pot beneficia şi de alte servicii, precum consilierea profesională.
Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), cu condiţia să se fi înregistrat la această instituţie în cel mult două luni de la absolvire. Indemnizaţia se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.
 
Dacă, pe timpul în care primesc indemnizaţie de şomaj, se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, absolvenţii beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. În aceste condiţii, absolvenţii beneficiază şi de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.
 
Dacă în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, absolvenţii se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Dacă, urmare a angajării într-o altă localitate, absolventul îşi schimbă domiciliul, el primeşte o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.
 

„Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă”, susţin reprezentanţii AJOFM Olt.

Pe de altă parte, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă şi alte servicii absolvenţilor care se înregistrează în baza de date a instituţiei, precum informarea şi consilierea profesională. 
Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune la AJOFM Olt actul de identitate, în original şi copie, adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale, actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here