Universitatea Craiova a deschis un centru de înscrieri la Slatina. Facultăţi, locurile bugetate şi condiţii de admitere

Universitatea din Craiova (UCV) vine în întâmpinarea viitorilor studenți și deschide un centru de înscrieri în Slatina, laColegiul Economic „Petre S Aurelian” din str. Primaverii, nr. 5. Acesta va sta la dispoziția tinerilor în perioada 14-18 iulie, între orele 10:00-14:00. Absolvenții de bacalaureat își pot depune dosarele la centrul din Slatina pentru oricare din facultățile din structura Universității din Craiova. În total, sunt scoase la concurs 2850 de locuri la buget, 2769 la taxa, distribuite în 54 de domenii. Detalii despre baza materială a UCV, specializările din cadrul facultăților, actele necesare pentru admitere sau cuantumul taxelor pot fi găsite pe www.ucv.ro.

 

La Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele vor fi afişate în data de 27 iulie. La Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii sunt disponibile 356 de locuri la Buget şi 84 de locuri la Taxă..

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport scoate la concurs 96 de locuri la Buget şi 194 la Taxă, iar candidații trebuie să susțină mai multe probe de aptitudini care vor avea loc în zilele de 20, 21 şi 22 iulie. Rezultatele vor fi afişate  pe 23 iulie.

La Facultatea de Litere admiterea se face prin concurs de dosare, cu excepția domeniilor Teatru și Muzică. Prima probă eliminatorie pentru aceste domenii va avea loc în data de 23 iulie, iar în 24 iulie vor avea loc probele de aptitudini. La domeniul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar proba eliminatorie va avea loc pe 24 iulie. Rezultatele la Facultatea de Litere se vor afişa pe 27 iulie. Sunt scoase la concurs 313 locuri la Buget și 423 la Taxă.

La Facultatea de Teologie admiterea se va face prin concurs. La domeniul Teologie, vor avea loc probe eliminatorii în zilele de 22 și 23 iulie, și anume examen psihologic și verificarea aptitudinilor muzicale, iar în data de 24 iulie va avea loc proba scrisă la Teologie dogmatică. La domeniul Arte Vizuale, probele eliminatorii (examen psihologic și interviu) vor avea loc în zilele de 22-23, iar în 24 iulie va avea loc proba practică la desen. Rezultatele finale pentru ambele domenii vor fi afișate în data de 27 iulie. Sunt scoase la concurs 61 de locuri la Buget și 39 la Taxă.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor admiterea se va face prin concurs de dosare. Doar pentru specializările cu predare în limba engleză va fi organizată o probă de competență lingvistică în data de 25 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate în 26 iulie. Sunt disponibile pentru admitere 462 de locuri la Buget și 630 la Taxă.

La Facultatea de Drept și Științe Sociale admiterea se face prin concurs de dosare. Excepție face domeniul Drept/Buget, pentru care candidații trebuie să dea o probă scrisă tip grilă în data de 24 iulie. Rezultatele vor fi afișate în data de 25 iulie. Sunt disponibile 359 de locuri la Buget și 691 la Taxă.

La Facultatea de Mecanică admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele vor fi afișate în data de 27 iulie. Sunt scoase la concurs 315 locuri la Buget și 225 la Taxă.

La Facultatea de Inginerie Electrică admiterea se va face prin concurs de dosare și sunt disponibile pentru admitere 283 de locuri la Buget și 42 la Taxă. Rezultatele vor fi afișate în data de 25 iulie.

La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, la domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei admiterea se va face prin concurs. Proba scrisă va avea loc pe 25 iulie. La domeniile Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Mecatronică şi Robotică va fi concurs de dosare. Pentru programele cu predare în limba engleza va fi un test lingvistic în data de 23 iulie. Rezultatele vor fi afișate în 26 iulie. Sunt scoase la concurs 291 de locuri la Buget și 95 la Taxă.   

La Facultatea de Agricultură şi Horticultură admiterea se va face prin concurs de dosare. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 26 iulie. Sunt scoase la concurs 314 locuri la Buget și 346 la Taxă. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here