Sondaj CAS Olt: Cum sunt văzuţi medicii de familie şi personalul medical din spitale de către pacienţi

Un procent semnificativ dintre pacienţi care au fost internaţi în spitalele din Olt în primele şase luni ale anului în curs şi care au fost chestionaţi de Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv 37,5%, s-au declarat nemulţumiţi de atitudinea personalului medical din unităţile sanitare. Deşi majoritatea pacienţilor chestionaţi au susţinut contrariul, procentul celor nemulţumiţi de comportamentul cadrelor medicale este unul destul de mare. Dacă vorbim de impresia generală asupra calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor în spitale, procentul nemulţumiţilor scade cu peste 12 procente, doar 25% dintre respondenţi declarându-se nemulţumiţi. Datele fac parte dintr-un sondaj al CAS Olt, realizat, pe un eșantion reprezentativ în rândul asiguraților din județ, în perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, studiu prin care s-a urmărit observarea gradului de satisfacție al populației asigurate.

Serviciul medical al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt iniţiază semestrial activitatea de evaluare prin care se testează gradul de satisfacţie al asiguraţilor şi modul cum aceştia recepţionează evoluţia efectivă a reformei sanitare, precum și calitatea serviciilor medicale acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Olt.

Astfel, în semestru I al anului 2015 au fost chestionaţi 200 de asiguraţi cu privire la seviciile medicale acordate de medicul de familie şi 200 de asiguraţi cu privire la serviciile medicale furnizate în spitale. 

Analizând răspunsurile din chestionare s-a concluzionat că, în ceea ce priveşte impresia generală asupra calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor în spitale, 75% dintre pacienţi au fost mulţumiţi şui numai 25% s-au declarat nemulţumiţi de aceste servicii.

„Impresia asupra calităţii serviciilor medicale furnizate de medicina de familie, referitor la procedura de programare și atenția acordată asiguratului de către medicul de familie: 67,5% din cazuri sunt foarte mulţumiţi, iar 32,5% din cazuri consideră programarea ineficientă. În ceea ce priveste aprecierea asiguraţilor asupra comportamentului şi atitudinii medicului de familie, 55% dintre asiguraţii chestionaţi consideră că au beneficiat de toată atenţia şi înţelegerea din partea medicului de familie, 35% au beneficiat parţial de atenţia şi înţelegerea medicului de familie iar 10% consideră că nu au beneficiat de atenţia cuvenită”, se arată în studiul CAS Olt.

Referitor la efectuarea investigaţiilor paraclinice – analize medicale, 43,50% dintre cei chestionaţi au beneficiat de analize medicale de laborator o dată pe an, 15% – de două ori pe an, de patru ori pe an – 5%, lunar – 4% şi niciodată – 32,50%.

„Un aspect important al calităţii serviciilor medicale îl reprezintă şi procedura de internare. Asiguraţii apreciază în 90% dintre cazuri că li s-a acordat toată atenţia de care aveau nevoie, 7,5% – nu au fost foarte mulţumiţi de procedura de internare pentru că nu li s-a acordat atenţie, iar 2,5% spun că personalul medical nu era prezent la camera de gardă. Referitor la aprecierea atitudinii personalului medical din spital, 62,5% dintre pacienţii care au completat chestionarele au fost foarte mulţumiţi iar 37,5% au fost nemulţumiţi. 78,75% consideră că sunt informaţi asupra drepturilor si îndatoririlor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar 21,25% au răspuns că nu sunt informaţi. De asemenea, 62,5% consideră că sistemul de asigurări sociale de sănătate le oferă toate serviciile medicale de care au nevoie, 33,25% consideră că sistemul de asigurări sociale de sănătate le oferă parţial serviciile medicale de care au nevoie şi 4,25% au răspuns că nu le oferă serviciile medicale de care au nevoie”, se mai arată în sondaj. 

Tehnica adoptată pentru realizarea sondajului a fost cea cu chestionare anonime, cu întrebări structurate pe două capitole: informaţii generale despre asiguraţi şi informaţii referitoare la furnizorii de medicină de familie şi furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. Cea mai mare proporţie dintre asiguraţii chestionati a fost reprezentată de persoane de genul masculin – 250 subiecţi (62,5%), în timp ce femeile chestionate au fost în număr de 150 (37,5%). Dintre cei chestionaţi, 40% provin din mediul rural şi 60% din mediul urban. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here