APIA Olt: Bani de la Guvern pentru pagubele agricole cauzate de secetă. Ce sume se acordă, pe categorii de culturi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari ai sprijinului acordat de Guvern pentru pagubele agricole suferite în urma efectelor secetei din acest an că, în data de 27 octombrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 797 Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Potrivit acestui act normativ, pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare şi producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii, se arată într-un comunicat de presă remis de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Olt.

Criterii de eligibilitate:

  1. să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
  2. să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau județene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:

  1. copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
  2. copie a atestatului de producător, după caz;
  1. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
  2. copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
  3. document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice;
  4. document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.

Solicitantul va prezenta și documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c.

Termenul limită de depunere a cererii este 30 noiembrie 2015.

 

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat în funcţie de categoria beneficiarului – lei/ha –

 

Cultura Persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică
Porumb boabe 280 560
Floarea-soarelui 285 570
Soia 335 670
Cartof 1.130 2.260
Sfeclă de zahăr 600 1.200
Legume în câmp 1.490 2.980
Plante de nutreţ* 222,5 445
Păşune 50 100
Fâneaţă 75 150

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here