Fermierii mai au la dispoziţie doar două zile să-şi plătească impozitul pe venit. Termen: 15 decembrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole că, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (5) din Codul fiscal că, până la data de 15 decembrie 2015, au obligaţia plăţii celei de-a doua rate a impozitului pe venit.

Este vorba de contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din  cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 

Impozitul reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare ha sau cap de animal. Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv. Impozitul este final si nu se recalculează de organul fiscal.

„Reamintim contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.714/2013, persoanele fizice care datorează impozit si contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îsi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă în localitatea unde îsi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, si direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop”, a precizat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici sau deţin animale sau păsări mai puţine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 72 alin. (2) din Codul fiscal, nu au obligaţii declarative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here