Primarul din Grădinari a instituit legea tăcerii, încălcând Legea informaţiilor publice

Foto: gds.ro

De frică să nu îi fie descoperite matrapazlâcurile săvârşite în cei patru ani de mandat, primarul comunei Grădinari, Mihai Ioana, ţine la secret informaţii la care ar trebui să aibă acces tot omul, pentru simplul fap că acestea sunt publice. Aşa se face că adresele prin care cetăţenii interesaţi îi cer edilului, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, diverse informaţii despre proiectele derulate de primărie sau despre achiziţiile instituţiei, rămân fără răspuns şi dincolo de termenele legale prevăzute de lege.

O asemenea solicitare a fost depusă de unul dintre candidaţii la funcţia de primar al comunei, Dan Ion Bărăgan, cu mai bine de o lună în urmă. Omul a solicitat, în temeiul Legii 544/2001, o listă a proiectelor preluate de actuala administraţie a comunei din mandatul anterior, stadiul implementării lor şi informaţii privind achiziţiile publice efectuate în cadrul derulării proiectelor. În solicitarea trimisă prin Poştă şi a cărei confirmare de primire a fost semnată în data de 23 martie 2016, se mai cer informaţii despre proiectele de infrastructură demarate în acest mandat, despre proiectele privind diferite cursuri de specializare destinate persoanelor de etnie romă şi finanţate din fonduri europene, dar şi despre proiectele derulate pe SES.

De asemenea, în cerere au mai fost solicitate bilanţul primăriei Grădinari pe anii 2014 şi 2015, angajamentele financiare în care este implicată priămăria, numele membrilor comisiilor de licitaţie care au funcţionat în mandatul curent, numiţi prin dispoziţii ale primarului, membrii comisiilor de achiziţii din cadrul instituţiei şi fişa postului pentru Compartimentul Asistenţă Socială, de la Contabilitate şi în cazul inginerului însărcinat cu probleme de agricultură.

Am enumerat toate punctele solicitării pentru a arăta că toate informaţiile solicitate sunt publice, putând fi furnizate fără probleme în perfectă legalitate. Şi totuşi, solicitantul nu a primit nici un răspuns oficial de la primărie, deşi termenul legal a fost depăşit acum cinci zile şi deşi are de partea sa legea.

solicitare1

DSCN1388

Solicitarea în baza Legii 544/2001 rămasă fără răspuns

confirmare primire

Confirmarea de primire semnată de angajaţii primăriei

Ce spune legea

Potrivit art. 3 din Legea 544/2001, „Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”. De asemenea, la art. 4, alin. 1, se arată că „pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu”. Mergem la art. 6, alineatele 1 şi 2 din aceeaşi lege pentru a afla că „orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public” şi că „autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal”.

Aceeaşi lege stipulează, la art. 7, alin. 1, că „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării”. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

„Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor”, se mai arată în Legea 544/2001, la art. 7, alineatul 2.

Actul normativ mai arată, la art. 21, alin. 1, că „refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat”.

De ce încalcă primarul din Grădinari Legea 544/2001

Potrivit mai multor surse locale, faptul că primarul din Grădinari încalcă prevederile Legii informaţiilor publice, ţinând secrete informaţii la care ar trebui să aibă acces orice om, nu este deloc întâmplător, întrucât furnizarea unor asemenea informaţii ar da în vileag fapte prin care edilul a încălcat alte legi, inclusiv prevederi al Codului Penal. De altfel, OLT-ALERT a publicat, recent, un articol din care reiese că Mihai Ioana a transformat un proiect finanţat din fonduri europene cu sute de mii de euro într-o afacere de familie. Este vorba de amenajarea unui cort pentru evenimente festive (nunți, botezuri, zile onomastice etc.) care, plătit din fonduri publice, a fost amplasat pe un teren care ar aparţine familiei primarului comunei. De asemenea, în firma înfiinţată în cadrul proiectului ar lucra mai multe rude ale edilului, potrivit aceleiaşi surse. Acesta este însă doar un exemplu, pentru că în trecutul recent al primarului din Grădinari atârnă greu numeroase fapte de acest fel care conturează concluzii ce conduc spre posibilitatea săvârşirii mai multor infracţiuni de serviciu, capitol în care intră şi abuzul în serviciu, pe care Noul Cod Penal îl pedepseşte drastic, cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi cu interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here