Comunicat Poliţia Română: Ce riscă cei care practică mita electorală

Cu ocazia alegerilor locale din acest an, MAI desfăşoară o campanie de informare a cetăţenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot „Tu votezi! MAI te informează!”.

În acest context, au fost realizate mai multe tipuri de materiale şi au fost alese modalităţi de promovare multiple, pentru a atinge categorii de public-ţintă, cât mai diverse.

La nivelul judeţului Olt, 400 de  afişe, format A2, cu mesajul campaniei de informare, au fost amplasate în sediile unor instituţii publice cu aflux mare de cetăţeni, în zona desfăşurării de activităţi cu publicul, precum şi la intrarea în secţiile de votare.

În cadrul campaniei, au fost desfășurate o serie de activități preventive, prin intermediul cărora cetățenii au primit recomandări în legătură cu procesul electoral, să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mită electorală și să respecte confidențialitatea votului, precum și informații cu privire la principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravenții și infracțiuni prevăzute de Codul Penal.

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ

Pentru prevenirea incidentelor care au legătură cu campania electorală ori alegerile administraţiei publice din luna iunie a.c., în vederea evitării necunoaşterii sau a cunoaşterii greşite a legii, Poliţia şi-a propus să informeze cetăţenii cu privire la infracţiunile şi contravenţiile prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice:

Contravenţii electorale

Contravenţiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevazute la Capitolul V din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice. Printre aceste contravenţii se numără:

Prezenţa mai multor persoane în cabina de vot (cu excepția situațiilor prevăzute de lege) precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei

Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propaganda electorală – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei

Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare – se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei

Infracţiuni electorale

Acestea sunt prevăzute în Codul Penal, Titlul IX. Infracţiuni electorale, la art. 385 – 393. Printre aceste infracțiuni, enumerăm:

Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase (excepţie fac bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice) în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here