Fermierii cu venituri din agricultură trebuie să plătească impozitul până la 25 octombrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează fermierii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit că, potrivit Codului Fiscal, au obligaţia de a plăti prima rată a impozitului pe venit până la data de 25 octombrie 2016.

Este vorba de contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si altele asemenea şi din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal. Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.

„Reamintim contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1 alin. (1) din anexa la Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4032/2066/2015, persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a ANAF şi între unitatea administrativ-teritorială şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea să fi fost încheiat un protocol în acest sens”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here