AJFP Olt: O nouă obligaţie pentru agenţii economici cu cifră de afaceri de peste 220.000 lei

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt anunţă că, potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei au obligaţia depunerii la administraţiile financiare, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, până cel târziu miercuri, 16 august 2017, raportările contabile la 30 iunie 2017.  

Raportarea contabilă la 30 iunie 2017 se va depune la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată. Contribuabilii pot depune raportarea contabilă exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

În conformitate cu prevederile ordinului mai sus menţionat, raportarea trebuie să cuprindă următoarele formulare:

-Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

Contul de profit şi pierdere (cod 20);

-Date informative (cod 30).

Nu au obligaţia să depună raportările contabile, următorii agenţi economici:

  • cei care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017;
  • care s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului în curs;
  • care s-au înfiinţat pe parcursul anului 2017;
  • care se află în curs de lichidare.

Nedepunerea în termenul legal, se sancţionează conform Legii contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte următoarele amenzi, în funcţie de numărul de zile de întârziere:

  • de la 300 la 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una și 15 zile lucrătoare;
  • de la 1.000 la 3.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;

•   de la 1.500 la 4.500 de lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here