AJFP Olt: Obligații fiscale pentru contribuabilii care înregistrează venituri din agricultură/ATENȚIE, se apropie termenul-limită

Miercuri, 25 octombrie 2017, este termenul limită de plată a 50% din impozitul pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite pe bază de normă de venit, informează OLT-ALERT, citând un comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Olt.

Veniturile din activităţi agricole sunt veniturile obţinute din desfășurarea, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, a cultivării produselor agricole vegetale, exploatării plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterii şi exploatării animalelor deținute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă, precum și valorificării produselor de origine animală, în stare naturală.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent în baza declaraţiei 221 ‘’Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit’’ depuse de contribuabili până la data de 25 mai inclusiv, pentru anul în curs, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Veniturile din activităţi agricole sunt impozabile potrivit limitelor prevăzute la art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.

Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafață (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale și animalele prevăzute de Codul fiscal şi se propun de către entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole, cât şi contribuţia de asigurări de sănătate datorată, se stabilesc de organul fiscal de domiciliu prin decizie de impunere anuală, comunicată contribuabililor potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata impozitului anual şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite conformdeciziei de impunere anuale se efectuează în două rate egale, astfel:

• 50%  până la data de 25 octombrie inclusiv;

• 50%  până la data de 15 decembrie inclusiv.

Normele de venit pe anul 2017 utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole pot fi vizualizate pe site-ul A.N.A.F accesând următorul link : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/NormeAgricole2017/Norme_agricole_2017.htm.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here