Siminica Mirea: Cum poate fi recuperată taxa de mediu de cei care și-au înstrăinat maşinile?/Ministerul Finanţelor, răspuns ruşinos

Senatorul liberal de Olt Siminica Mirea a adresat o întrebare oficială ministrului Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, pentru lămurirea situaţiei privind recuperarea taxei de mediu în cazul celor care au plătit-o şi, ulterior, şi-au înstrăinat autoturismele. Răspunsul primit este unul ruşinos, care indică faptul că ministrul, respectiv instituţia pe care o reprezintă, nu ştiu cine recuperează taxa de mediu: cel care a plătit sau cel care a cumpărat autoturismul şi a devenit proprietarul de drept al acestuia.

Întrebarea senatorului de Olt este aceasta: “Cum poate fi recuperată taxa de mediu de acei plătitori care și-au înstrăinat vehiculul? Cine este titularul dreptului în cauză?”

Răspunsul, pe care ministrul Finanţelor l-a dat prin intermediul unui secretar de stat, este un şir de articole de lege preluate cu copy-paste care nu clarifică, nici pe departe, situaţia.

„Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule a fost reglementat cadrul legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a acestor taxă/timbru.

În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 1 din actul normativ menţionat mai sus, «contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule… taxa pe poluare pentru autovehicule… taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și timbrul de mediu pentru autovehicule, și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent».

Conform definiției dată la alin (3) al aceluiași articol, prin organ fiscal central competent se înțelege Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Precizăm că potrivit prevederilor alin (4) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, «la cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare». De asemenea, în conformitate cu prevederile alin (41) din Ordonanța de urgență nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, «în situația în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plății, organul fiscal central efectuează verificarea existenței acestuia în baza de date deținută».

Totodată precizăm că oricare contribuabil care a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, și nu a beneficiat de restituire, poate solicita restituirea taxei/timbrului. În acest scop, contribuabili solicitanți vor depune la organul fiscal central competent cererea de restituire prevăzută de ordinul viceprim-ministrului, ministrul Mediului și ministrul Finanțelor publice nr. 1144/1672/2017  pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, la care anexează documentele prevăzute la alin 4 al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) al art 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 52 din 2017, pot depune cererile de restituire a taxei până la data de 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii.

Însă, în situația achitării sumelor prevăzute la alin. (1) al art 1 dinOrdonanța de Urgență a Guvernului 52 din 2017 de către societățile de leasing, în conformiate cu prevederile art (2) din aceeaşi ordonanţă, solicitarea privind restituirea acestora se fae de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

În contextul celor menționate mai sus, precizăm că persoanele care au achitat taxa de mediu pot solicita restituirea acesteia, iar în cazul societăților de leasing solicitarea se poate face de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar”.

Răspunsurile în cascadă nu cuprind, din păcate, şi răspunsul exact la întrebarea senatoarei Siminica Mirea. Potrivit ultimului paragraf, ministerul se foloseşte de situaţia autoturismelor achiziţionate prin societăţile de leasing pentru a da un răspuns în cazul supus atenţiei de senatoarea Siminica Mirea, un caz cu totul diferit de sistemul achiziţionării unui autoturism prin sistemul de leasing financiar.

Drept pentru care parlamentarul de Olt se vede în postura de a repeta, oficial, întrebarea către ministrul Finanţelor. Cine ştie, poate că din a doua încercare oficialii ministerului vor reuşi să clarifice situaţia ridicată de parlamentarul de Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here