Se caută șef pentru Poliția Rutieră Olt/ Ce condiții trebuie să îndeplinească eventualii candidați

Funcția de șef al Servicului Poliției Rutiere Olt a fost scoasă la concurs. Înscrierea se va face până miercuri, 29 noiembrie, urmând ca examenul aibă loc în data de 27 decembrie.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Olt, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie), se arată într-un anunț postat pe site-ul Poliției Olt.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească,  cumulativ următoarele condiţii:

• Să fie ofiţeri de poliţie, (cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în sistem ,,Bologna” în unul din domeniile/specializările: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ingineria transporturilor și a traficului, ingineria sistemelor de circulație rutieră;

• Să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii de master/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”/studii de master ciclul II Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază;

• Să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:

– să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie;

– să aibă 5 ani vechime în M.A.I.;

– să aibă permis de conducere, minim categoria „B”;

– să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”;

– să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare;

– să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române;

– să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

– să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală;

– să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul IPJ Olt din municipiul Slatina, la data de 27.12.2017, începând cu ora 1500, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu, structurat pe subiecte profesionale din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nrumărul 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 29.11.2017, ora 1500.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here