Consilierii Slatinei se întâlnesc ultima oară în acest an. Ce proiecte dezbat pe ultima sută de metri

Printre proiectele de hotărâre ce vor fi luate în discuție și supuse aprobării se numără care cuprind regulamentele privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat și a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă.

Un alt proiect de hotărâre important este și cel privind Regulamentului de organizare, desfăşurare şi autorizare a activităţilor de comerţ şi a serviciilor de piaţă în unele zone publice ale municipiului Slatina, dar și cel privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018.

OLT-ALERT publică mai jos înteaga ordine de zi a ședinței:

1.Proiect de hotărâre privind: Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina

2. Proiect de hotărâre privind: Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă în municipiul Slatina.

3. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi autorizarea activităţilor de comerţ şi a serviciilor de piaţă în unele zone publice ale municipiului Slatina

4. Proiect de hotărâre privind: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind: aprobarea demolării imobilului – construcție fost punct termic Tunari, situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr. 3C

6. Proiect de hotărâre privind: modificarea și completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina aprobat prin H.C.L. nr. 49/28.02.2017

7. Proiect de hotărâre privind: aprobare norme privind consumul lunar de carburant pentru autovehiculul marca RENAULT, model TRAFIC, cu numărul de înmatriculare provizoriu OT-015400, aflat în proprietatea Serviciului Public Direcția Poliția Locală

8. Proiect de hotărâre privind: prelungire contract de închiriere locuinţă de necesitate către domnul Ciungu Ionel pe o durată de 1 an.

9. Proiect de hotărâre privind: vânzarea directă către Popescu Elena Gabriela a terenului în suprafaţă de 234 mp – lot nr.15, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat în Slatina strada Orhideelor nr. 24 (fosta strada Cireasov nr.21B)

10. Proiect de hotărâre privind: aprobare Program de activitati pentru anul 2018 la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

11. Proiect de hotărâre privind: validare Dispozitie Primar nr.2036 /18.12.2017 referitoare la aprobare majorare sume defalcate din taxa pe valoare adaugată repartizate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul U.A.T.M. Slatina

12. Proiect de hotărâre privind: „aprobare execuție bugetara preliminata aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2017”

13. Proiect de hotărâre privind: acordare sprijin financiar la constituirea familiei

14. Proiect de hotărâre privind: modificare HCL nr. 85/2016 referitor la aprobare Norme locale de acordare a ajutorului de urgență, cu modificările și completările ulterioare

15. Proiect de hotărâre privind: aprobare Plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2018 cu beneficiarii de ajutor social

16. Proiect de hotărâre privind: ,,aprobarea transmiterii în patrimoniul Serviciului Public Direcția Poliția Locală Slatina, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local, a unui vehicul ATV Montana”

17. Proiect de hotărâre privind: organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza de competență administrativ teritorială pentru anul școlar 2018 – 2019

18. Întrebări și interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here