Aleșii Oltului se întrunesc, joi, într-o nouă ședință. Ce decizii urmează să ia pentru județ

Aleșii Oltului se vor întruni, joi, în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba 23 de proiecte de hotărâre, printre cele mai importante numărându-se cel privind rectificarea bugetului județean și cel cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt.

Tot mâine CJ Olt își va da acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului în care a funcționat fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al județului
Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, pentru ca acolo să funcționeze, pe viitor, Secția Psihiatrie a spitalului.

OLT-ALERT vă prezintă întreaga ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“; – aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ de către domnul Crețeanu Ion.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea
anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; – aprobarea
continuării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de către
domnul Pintea Vivi-Viorel.

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; – aprobarea continuării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural Olt de către domnul Florian Dumitrescu.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde
obținută de pe pajiști, pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de
funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina
Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean
Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională SudVest
Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-BulgariaCălărași,
pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu dintrun
imobil aflat în domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Pr

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

14. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt, în vederea scoaterii din funcțiune şi a demolării
acestora
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea
în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

21. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Societatea pe Acțiuni Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A, în comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552-4+567”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 86 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 226/21.12.2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

23. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

24. Raport cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparținând domeniului public şi privat al județului Olt şi administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 2017
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

25. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here