Aleșii Oltului se întrunesc, joi, în ședință/ Vezi AICI care sunt URGENȚELE județului

Noi decizii, unele extrem de importante, vor fi luate, joi, de aleșii județului județului Olt în cadrul ședinței lunare a consiliului Județean.

Consilierii vor supune dezbaterii și adoptării, printre altele, documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții privind reabilitarea și relocarea unor spații medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina, instituție care în ultima vreme a beneficiat de investiții extrem de generoase din partea Consiliului Județean Olt.

Aleșii vor aproba un alt proiect pentru Spitalul Slatina, și anume reabilitarea termică a clădirilor.

Un alt proiect de hotărâre este cel cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06 Km, localitatea Teslui, satul Deleni”. Investiția aceasta vine la timp, pentru că acest drum a fost afectat de grave alunecări de teren.

OLT-ALERT vă prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la:- constatarea încetării contractului de
management al managerului (directorului) Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; – desemnarea managerului
(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale și Cultural Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe
anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: – înființare post contractual în statul de
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; – aprobare număr de
posturi; – modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume
din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al
anului 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară
a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2018 și împuternicire Președinte al
Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt
în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană
de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

9. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico –
militare a Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în
statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății
Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI) –
SLATINA
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

12. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Olt – Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în
domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

13. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele
trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în
trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții comune în
domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și a Municipalității
Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06
Km, localitatea Teslui, satul Deleni”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a
cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

18. Proiect de hotărâre referitor la acordare mandat special Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul
central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

21. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here