Inspectoratul de Poliție Olt a scos la concurs mai multe posturi de șef

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a scos la concurs mai multe locuri de șef de post, candidații urmând să fie recrutați din sursă internă.

Posturile scoase la concurs sunt cele de sef pentru posturile de politie Deveselu, Redea, Stoenești, Vlădila, Drăghiceni, Ianca, Dăneasa, Valeni, Brastavățu, Vișina Nouă, Milcov, Oporelu, Teslui și Icoana.

Pentru posturile din Deveselu, Redea, Stoenești, Vlădila, Drăghiceni concursul va fi organizat în data de 25 iulie, pentru cele din Ianca, Daneasa, Valeni, Brastavatu, Visina Noua candidații vor da concurs în 27 iulie, iar pentru cele din Milcov, Oporelu, Teslui și Icoana concursul va avea loc în data de 30 iulie.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 •     să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
 •     să fie absolvenţi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie sau studii liceale, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă grad profesional minim de agent de poliţie;
 • să aibă vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani;
 • să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”;
 • să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare;
 • să deţină/să obţină avizul de poliţist rutier;
 •      să deţină permis de conducere pentru mimim categoria B;
 • să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „BINE” la evaluarea anuală de serviciu;
 •  este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scoppentru promovarea în funcţii de conducere;
 •     nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 •    să nu se afle în perioada de tutelă profesională;
 •    să nu fie declarat incompatibil de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/01.09.2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;

Fişele posturilor scose la concurs pot fi consultate de către candidaţi la Serviciului Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Concursul va consta în susţinerea unei probe unice, cea de interviu, structurat pe subiecte profesionale, și va fi înregistrat audio-video.

Înscrierile se fac personal pe post la sediul I.P.J. Olt – Serviciul Resurse Umane.

ATENŢIE Fiecare candidat îşi exprimă opţiunea neechivocă privind postul pe care candidează, neexistând posibilitatea înscrierii pentru ocuparea mai multor posturi ori redistribuirii pentru ocuparea altor posturi.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Candidaţii pot contesta doar rezultatele de la propriul interviu. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă. Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, strada M. Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, (în aceeaşi clădire cu sediul Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă) conform planificării instituţiei sus-menţionate, dată ce va fi comunicată candidaţilor ulterior, de către secretarul comisiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, telefon 0249/406500, interior 20111.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here