S-a strigat ADUNAREA aleșilor locali ai Slatinei. Care sunt URGENȚELE

Aleșii locali ai Slatinei se vor întruni, marți, 26 iunie, începând cu ora 16.30, în ședință ordinară pentru dezbaterea și adoptarea unor proiecte de hotărâre care nu mai suportă amânare.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără cel privind aprobarea Regulamentului de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan”, pentru susţinerea învăţământului şcolar în municipiul Slatina, precum și cel referitor la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să beneficieze de repartizarea unei locuințe sociale.

De asemenea, supus adoptării va fi și proiectul ce cuprinde documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenție, inclusiv indicatori tehnico – economici pentru investiţia “Reabilitare Colegiul Economic P. S. Aurelian”.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

 

Nr.

Crt.

 

Nr.

proiect

La ce se referă
         1. 142/02.05.2018 Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiului Slatina.        
  2.  

175/30.05.2018

 

Proiect de hotărâre referitor la: încheiere contract de închiriere locuinţă de necesitate către doamna Dogaru Elena  pe o durată de 1 an.        
    3.  

 

176/11.06.2018

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare listă de priorități cu persoanele îndreptățite a beneficia de repartizarea unei locuințe sociale și a persoanelor ale căror cereri au fost respinse.        
4. 177/11.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea contravalorii taxei de reabilitare termica, care revine asociatiilor de proprietari/proprietarilor, ce fac parte din programul privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aferente cererii de finantare cu titlul „ Sprijinirea investitiilor in eficineta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro”.        
5. 178/11.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Trofin Gabriela către  Vlaicu Mihai, asupra terenului în suprafață de 17,14 mp, aferent garajului nr. 12 din cadrul amplasamentului de garaje situat în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 4A, zonă bloc FA17.        
6. 179/11.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile – terenuri,  situate în municipiul Slatina: B-dul A.I. Cuza adiacent  bl. 2 sc. C, Aleea Lalelelor adiacent bl. FB6, sc. B, strada Cuza Vodă, adiacent blocului 30, sc. D, strada Ecaterina Teodoroiu adiacent blocului 9, sc. B, Aleea  Castanilor,  adiacent blocului A1, sc. B.        
      7.       180/11.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și pondere funcții publice pentru personalul din cadrul Serviciului Public Direcția Administrare Patrimoniu.        
    8. 181/12.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea fără licitaţie publică către Neda Daniela Lenuţa, a terenului în suprafaţă de 4,80 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina situat în Slatina, strada Dorobanţi, adiacent blocului 14, sc. A, ap. 4.        
          9. 182/14.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: Aprobare documentaţie avizare lucrări de intervenție, inclusiv indicatori tehnico – economici pentru investiţia “Reabilitare Colegiul Economic P. S. Aurelian, municipiul Slatina, județul Olt”.        
10. 183/15.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului ANL situat în Municipiul Slatina, strada Armoniei nr.4, bl. 4, sc. A, ap. 37,  către doamna Ana Rada.        
11.  

184/15.06.2018

 

Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea apartamentului ANL situat în Municipiul Slatina, strada Armoniei nr.4, bl. 4, sc. A, ap. 15  către doamna Anghelache Elena.        
 12.  

 

185/15.06.2018

 

Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării  sumei de 900 lei reprezentând cheltuieli de judecata către Fundația Județeană pentru Tineret Olt, cu sediul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.1, jud. Olt.        
13.  

186/19.06.2018

Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea directă către Nicola Elena Gabriela (fosta Popescu) a terenului în suprafaţă de 234 mp – lot nr.15, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat în Slatina strada Orhideelor nr. 24 (fosta  strada Cireasov nr.21B)        
14.  

187/22.06.2018

Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Regulamentului de organizare a Programului ,,Primul meu ghiozdan”    pentru susţinerea învăţământului şcolar în municipiul Slatina.        
15. 188/22.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: prelungirea contractelor de închiriere  pentru chiriaşii din cadrul imobilului  – bloc de locuinţe sociale, situat în municipiul  Slatina,  str. Constructorului, nr.3.        
16. 189/22.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Firică Irina, către domnul  Firică Cornel, asupra terenului în suprafață de 20,0 mp, situat în municipiul Slatina, strada Crișan nr. 22,  adiacent  blocului 8B, sc. A.        
17. 190/22.06.2018 Proiect de hotărâre referitor la: însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafaţă de 3443 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina.        
        18.    

Întrebări și interpelări

       

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here