Primăria Slatina scoate la licitație concesionarea terenului pe care se va construi mall-ul promis

Nu mai este nici un dubiu: mall-ul promis de Primăria Slatina se va construi. Municipalitatea va scoate la licitație un teren de peste 75.000 de metri pătrați, situat pe suprafața fostei unități militare, pe care urmează să se ridice construcția.

În acest sens, viceprimarul Claudiu Stăncioiu a inițiat un proiect de hotărâre referitor la „însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafaţă de 75.359 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina”, proiect ce urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința consiliului local.

Inițiativa are la bază o scrisoare de intenție formulată de un investitor interesat să concesioneze această suprafață ce va fi obținută prin alipirea a patru terenuri mai mici.

„Se însușește propunerea formulată de un investitor interesat, privind concesionarea terenului în suprafață de 75359 mp, situat în intravilanul municipiului Slatina, strada Tunari nr. 1, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, având număr cadastral 59523 (…) și se aprobă inițierea procedurii de concesionare a terenului, prin elaborarea studiului de oportunitate, pentru concesionarea terenului în scopul realizării obiectivului de investiții „Ansamblu comercial multifuncțional în municipiul Slatina , jud. Olt”, întocmirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire”, se arată în proiectul de hotărâre.

Un alt proiect de hotărâre, inițiat tot de viceprimarul Claudiu Stăncioiu, se referă la acordul de principiu privind alipirea a patru terenuri pentru obținerea suprafeței totale necesare construirii mall-ului.

„Ținem cont de trei componente majore care justifică iniţierea procedurii de concesionare a terenului respectiv. Vorbim de impactul economic generat de promovarea imaginii zonei şi implicit a orașului, atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale și oferirea clienților a unor servicii de calitate și produse pentru toate gusturile.

Claudiu Stăncioiu, viceprimar al Slatinei

Un alt aspect este de ordin social: crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, cât şi după finalizarea investiţiei. Și, în sfârșit, mai este și aspectul financiar, pentru că proiectul de investiţii va genera venituri suplimentare la bugetul local al municipiului Slatina”, a declarat viceprimarul Claudiu Stăncioiu.

Pe suprafața totală a fostei unități militare autoritățile locale vor să construiască și un parc (cu un pavilion, o parcare de 2.400 de metri pătrați, o pistă de alergare, un teren de sport multifuncțional și două locuri de joacă mari), o creșă și o grădiniță, un restaurant, dar și mai multe blocuri de locuințe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here