CAS Olt a încheiat contracte cu 24 de medici dentişti pentru serviciile stomatologice destinate asiguraţilor

Pentru a asigura accesul la servicii stomatologice pentru asiguraţii din judeţul Olt, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a încheiat contracte cu 24 de furnizori de medicină dentară, suma aprobată pentru primul trimestru al anului fiind de peste 110.000 de lei.

Nouă dintre cei 24 de furnizori de servicii de medicină dentară cu care CAS Olt a încheiat contracte îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, iar ceilalţi 15 din mediul urban. Bugetul aprobat pentru acest tip de servicii pentru primul trimestru al anului în curs este de 117.000 lei. Suma alocată în luna ianuarie unui medic stomatolog a variat între 1.285 lei şi 2.409 lei. 
„La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară, numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, gradul profesional, mediul unde îşi desfăşoară activitatea – rural sau urban. Pentru încadrarea în suma alocată cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară”, a explicat purtătoarea de cuvânt a CAS Olt, Constanţa Florea.
 
Dintre cabinetele cu care CAS are contract nouă sunt în Slatina, două în Caracal şi câte unul în localităţile Balş, Scorniceşti, Morunglav, Vulpeni, Osica de Sus, Dobrosloveni, Orlea, Curtişoara, Brâncoveni, Crâmpoia şi Iancu Jianu. 

Conform art.2 Anexa 15 a Ordinul nr. 619/360/2014, asiguraţii beneficiază de serviciile medicale dentare care se regăsesc în Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. 

„Dacă serviciul medical de care asiguratul are nevoie se regăseşte în Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară, pentru a beneficia de acest serviciu compensat sau gratuit trebuie să se adreseze unui cabinet stomatologic aflat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt. 
În funcţie de categoria de asigurat din care face parte, procentul de compensare este de 100% pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani şi pentru beneficiarii legilor speciale şi între 60% – 100% pentru celelalte categorii de asiguraţi, în funcţie de actul terapeutic acordat”, a mai spus Constanţa Florea.

Dacă la momentul în care asiguratul se adresează medicului stomatolog acesta a terminat fondul alocat lunii respective, el are posibilitatea să opteze să fie trecut pe lista de prioritate, serviciul medical fiindu-i acordat în momentul în care cabinetul dispune de fonduri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here