Fraţii Ciocan au returnat APIA cei 30 miliarde lei vechi încasaţi ilegal. Fals sub semnătură privată

Cei aproximativ 30 de miliarde de lei vechi încasaţi ilegal de firma controlată de fraţii Cornel şi Dan Ciocan, SC T Dancor Romconstruct SRL, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Olt au fost returnaţi în totalitate după ce instanţa de judecată a decis că terenurile agricole pentru care au fost solicitate subvenţii au fost exploatate ilegal în perioada 2011 – 2013. Este vorba de peste 700 de hectare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, terenuri pe care firma familiei Ciocan le-a exploatat în baza unui contract de închiriere vreme de cinci ani, dar şi după ce contractul a expirat.

Contractul nr. A/1721 încheiat în data de 11 aprilie 2005 de MApN cu firma controlată de omul de afaceri Cornel Ciocan şi de fratele acestuia, actualul deputat Dan Ciocan, SC T Dancor Romconstruct SRL, dădea drept companiei să exploateze o suprafaţă agricolă de 727,75 hectare, amplasată pe raza localităţii Redea, vreme de cinci ani, până în aprilie 2010. Deşi ministerul a refuzat să prelungească înţelegerea, administratorii firmei au continuat să solicite şi să încaseze an de an plata pe suprafaţă de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Olt. Astfel, în perioada 2011 – 2013, SC T Dancor Romconstruct SRL a încasat aproximativ 30 de miliarde de lei vechi pentru suprafaţa care aparţine Armatei. Deşi instanţele de judecată respingeau pe bandă rulantă cererea prin care firma reclamantă solicita prelungirea contractului de închiriere, lovitura de graţie fiind dată de Curtea de Apel Bucureşti, care anul trecut a dat o soluţie irevocabilă în favoarea MApN, reprezentanţii companiei au depus, în 2014, o nouă cerere de plată a subvenţiei la APIA Olt, solicitare respinsă de oficialii Agenţiei prin adresa 135.916/24.12.2014.

„În data de 15.05.05.2014, SC T Dancor Romconstruct SRL depune cerere unică de plată pe suprafaţă – campania 2014 – cu nr. OT – 42053/15.05.2014 pentru suprafaţa de 1.049,80 ha. Din suprafaţa totală de 1.049,80 ha, pentru suprafaţa de 727,75 ha nu prezintă documente care atestă dreptul de utilizare, iar pe documentul care atestă utilizarea terenul respectiv, adeverinţă eliberată de către Primăria comunei Redea nr. 3016/15.05.2014, este specificat faptul că pentru suprafaţa resopectivă societatea «a avut un contract de închiriere cu MApN, contract cu nr. A/1721/11.04.2005, pe o perioadă de 5 ani, înregistrat la Primăria Redea sub nr. 16/01.07.2005. Din anul 2010 se află în litigiu conform documentelor depuse de către societate la primăria Redea». Societatea depune şi la dosarul cererii de plată documente din care rezultă faptul că se află în proces cu Ministerul Apărării Naţionale în vederea prelungirii contractului în cauză începând cu anul 2011. La completarea formularului V1 – Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată pe suprafaţă 2014, fermierului i s-a adus la cunoştinţă că cererea este incompletă şi că până la data începerii autorizării plăţilor trebuie să prezinte documente din care să reiasă dreptul de utilizare al suprafeţei de 727,75 ha pentru anul 2014 şi acţiune în instanţă din care să rezulte faptul că pentru anii 2011 – 2013 a avut drept de utilizare al suprafeţei respective. Pentru campaniile 2011 – 2013 fermierul a depus la dosarul cererii de sprijin Adeverinţă eliberată de către Primăria comunei Redea din care rezulta faptul că utilizează suprafaţa de 727,75 ha însoţită de Declaraţie sub semnătură privată pentru a face dovada dreptului de folosinţă a terenului. Acestea au fost acceptate de către APIA CJ Olt în conformitate cu prevederile art. 4 (1) din OMADR 246/2008. Având în vedere faptul că până la această dată fermierul nu a prezentat documente din care să rezulte dreptul de utrilizare al suprafeţei de 727,75 ha, aflate pe raza localităţii Redea, faptul că, din consultarea site-ului http://portal.just.ro, SC T Dancor Romconstruct SRL a pierdut procesul cu Ministerul Apărării Naţionale şi nici nu a mai înaintat recurs, constatările Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi a judeţului Olt, propun: respingerea de la plată a suprafeţei de 727,75 ha pentru care fermierul nu poate prezenta documente din care să rezulte utilizarea şi dreptul de utilizare; reinstrumentarea pe campaniile 2011 – 2013 a cererilor de sprijin depuse de către fermier, respingerea de la plată a suprafeţei respectiveşi recuperarea sumelor acordate necuvenit societăţii”, se arată în adresa citată.

Ei bine, banii au fost recuperaţi anul acesta, după ce T Dancor Romconstruct SRL a solicitat Tribunalului Bucureşti, fără succes, suspendarea actului administrativ prin care s-a decis recuperarea sumelor. La aceeaşi instanţă se află în judecată, acum, anularea respectivului act, procesul-verbal nr.219/14.01.2015.

Dacă şi în acest proces instanţa va da câştig de cauză instituţiilor statului, atunci cel care în anii 2011, 2012 şi 2013 a depus la APIA Olt dosarul cererii unice pe suprafaţă făcând în fals dovada dreptului de folosinţă asupra terenului în discuţie ar putea fi obiectul unei anchete penale. Potrivit articolului 326 din Noul Cod Penal, „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (funcţionari publici – n.r.) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă”.

Facem precizarea că, până în 2010, administrator al departamentului de agricultură al SC T Dancor Romconstruct SRL a fost actualul deputat Dan Ciocan. De asemenea, reamintim că fratele acestuia, Cornel Ciocan, a fost condamnat definitiv de instanţă la cinci ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here