ADS a „pierdut” mii de hectare de teren în Olt. Responsabilii tremură de frică şi gafează

După ce au dat cu subsemnatul pe documentele privind situaţia suprafeţelor agricole întocmite de comisiile locale pentru inventarierea terenurilor, organisme constituite prin ordin al prefectului în baza Legii 165/2013, reprezentanţii din Olt ai Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) s-au răzgândit şi vor să îşi retragă semnăturile de pe respectivele documente. În acest sens, ei au notificat zeci de primării, dar şi Prefectura Olt, în legătură cu această decizie. Trebuie spus că demersul celor de la ADS Olt vine după o verificare amănunţită a Serviciului Control şi Antifraudă din cadrul instituţiei, care a descoperit o lipsă de câteva mii de hectare în inventarul terenurilor din Olt.

Controlul inspectorilor de la Agenţia Domeniilor Statului la ADS Olt a avut loc în urmă cu vreo lună şi jumătate. În cadrul verificărilor a fost descoperită o lipsă de câteva mii de hectare de teren din suprafeţele administrate de această structură a statului. În contextul în care în unele judeţe există dosare penale exact pe speţe similare, reprezentanţii ADS Olt au dat în bâlbâială. Cu atât mai mult, cu cât lipsa respectivelor terenuri a fost acoperită cu semnături oficiale potrivit cărora, în Olt, totul ar fi O.K. Semnăturile au fost puse de reprezentanţii ADS Olt pe documentele de inventariere a terenurilor rămase nerestituite, după ce primăriile au procedat la măsurarea suprafeţelor, în baza Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

În fiecare localitate inventarierea a fost efectuată de o comisie locală constituită, în baza Legii 165/2013, prin ordin al prefectului, organism în componenţa căreia au intrat un reprezentant al prefecturii (care are şi calitatea de preşedinte al comisiei), primarul şi secretarul localităţii, un specialist în măsurători topografice şi un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. De asemenea, din comisiile localităţilor pe raza cărora Agenţia Domeniilor Statului a avut sau mai are terenuri în administrare au făcut parte şi reprezentanţii ADS Olt, care, cu prilejul procesului de inventariere au spus că totul este OK, semnând procesele-verbale şi anexele la lege. O.K.-ul dat de ei a fost valabil până la controlul de luna trecută, când la nivelul terenurilor aparţinând statului s-a descoperit o lipsă de mai multe mii de hectare.

Adrese şi ameninţări

Dând din colţ în colţ, reprezentanţii Agenţiei Domeniilor Statului, respectiv Daniel Iordache, şef al ADS Vâlcea, împuternicit să coordoneze şi ADS Olt în lipsa directorului de drept Constantin Popa (bolnav de mai multă vreme), şi Mihaela Ionescu, au început să caute soluţii pentru a scăpa basma curată din această poveste. Şi s-au pus pe trimis adrese la primării cerându-le acestora tot soiul de documente prin care să fie justificată lipsa miilor de hectare de teren. Mai mult, cei care spun că nu ştiu cum s-au evaporat aceste suprafeţe cer acum refacerea măsurătorilor, doar-doar s-or găsi terenuri cu care să-şi acopere lipsa la inventar. În caz contrar, cei doi ameninţă că îşi vor retrage semnăturile de pe documentele care au consfinţit inventarierea terenurilor. O ciudăţenie, pentru că posibilitatea juridică în cazul unui asemenea demers nu există.

„Având în vedere încheierea procesului de inventariere, semnarea anexelor conform HG 401/2013, verificarea acestora, au fost identificate o serie de probleme, astfel: 1) Diferenţe mari privind suprafeţele de teren măsurate la Legea 165/2013, comparativ cu inventarierea la Ordinul comun MAP nr. 150/106/2002, suprafeţe care nu au fost justificate de către dumneavoastră prin titluri de proprietate, procese verbale de punere în posesie, hotărâri judecătoreşti etc. 2) Terenuri neagricole care au fost greşit inventariate în Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 401/2013, care reprezintă rezerva comisiei locale, în loc de Anexa 2 sau Anexa 6. Astfel, prin aceste fapte s-a creat un prejudiciu statului român şi implicit ADS-ului, ca administrator al terenului inventariat greşit, în administrarea comisiei locale, prejudiciu reprezentat de sumă de bani pe care ADS ar fi trebuit s-o încaseze cu titlu de redevenţă. Drept urmare, pentru diferenţele de teren rezultate în urma măsurătorilor efectuate la Legea 165/2013, comparativ cu inventarierea conform Ordinul comun MAP nr. 150/106/2002, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie, până la 09.10.2015, documente care să justifice această suprafaţă: titluri de proprietate, procese-verbale de punere în posesie, hotărâri judecătoreşti etc., documente care atestă schimbarea categoriei de folosinţă sau hotărâri de consiliu local prin care terenurile aparţinând ADS au fost trecute în administrarea consiliilor locale. În caz contrar, reprezentanţii ADS Olt care au făcut parte din comisia de inventariere la Legea 165 (dl Iordache Daniel şi dna Ionescu Mihaela), înţelegem să ne retragem semnăturile de pe anexele 1 şi 9 la Hotărârea de Guvern nr. 401/2013. Considerăm, de asemenea, necesară refacerea măsurătorilor la Legea 165 şi anexelor, astfel încât terenul neagricol să fie trecut în Anexa 2 sau Anexa 6 la Legea 165, şi nu în Anexa 1, iar diferenţele privind măsurătorilor rezultate să le justificaţi cu acte: titluri de proprietate, hotărâri judecătoreşti etc.”, se arată în adresa trimisă de ADS Olt primăriilor.

O întrebare de la un specialist în domeniu: „Dacă îşi retrag semnăturile de pe documente ca să fugă de responsabilitate, şi le retrag şi de pe cardurile de salarii?”.

Prefectura Olt, stupefiată

O asemenea adresă a ajuns şi la Prefectura Olt, instituţie la care s-au plâns mai mulţi primari dintre cei notificaţi de ADS Olt.

„Ce treabă avem noi cu terenurile ADS? Niciuna. În plus, la inventarierea terenurilor au fost şi ei de faţă, cei de la ADS, şi nu au spus că ar fi vreo problemă în judeţ, ba, din contra, au semnat documentele. Că au acum 8.000 de hectare în plus sau în minus, e treaba lor”, a declarat prefectul judeţului, Silviu Neacşu.

Reprezentanţii primăriilor care au primit adrese şi ameninţări din partea celor însărcinaţi să administreze terenurile publice ale statului în Olt sunt, şi ei, revoltaţi şi spun că, de fapt, cei de la ADS Olt au încheiat, în mod haotic, protocoale de predare-primire a unor suprafeţe de terenuri cu administraţiile publice locale care au declarat că au rămas fără rezerve de pământ, în condiţiile în care nu toţi proprietarii de terenuri au fost puşi în posesie.

Cât de haotic au lucrat reprezentanţii ADS Olt ar putea să ştie şeful de drept al acestui biroul, Constantin Popa, care, lovit de boală, stă de mai bine de doi ani în concedii medicale prelungite. Boala i s-a cronicizat imediat după apariţia Legii 165/2013, menită să facă lumină în privinţa terenurilor nerestituite proprietarilor de drept sau moştenitorilor acestora. Multă vreme nu s-a ştiut nimic de el, fiind căutat şi de prefectură, şi de şefii de la ADS. Ulterior, Popa a anunţat că este foarte bolnav, astfel că locul său a fost preluat, prin împuternicire, de Daniel Iordache de la Vâlcea. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here