Anunț de MAXIMĂ IMPORTANȚĂ pentru toți românii de la Fisc/Se poate lăsa cu amendă

Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice Olt  informează contribuabilii că termenul limită pentru depunerea formularului 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România’’ este 25 mai 2017 inclusiv ,  pentru anul fiscal 2016.

Cine are obligaţia să depună declaraţia

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

– activități independente;

– cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

– activități agricole , piscicultură, silvicultură pentru care venitul net se stabilește în sistem real ;

– transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise ;

– jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker ;

– alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Citește și DOSAR/O firmă controlată de Vâlcov oferea MITĂ funcționarilor de la Cadastru

Menţiune : Completarea și depunerea formularului 200, este obligatorie și în cazul obținerii următoarelor venituri:

Citește și FOTO/VIDEO Un nou accident grav pe DN 65 în Olt, la Pădurea Saru/Două victime

– veniturile realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului în România;

– veniturile realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;

Citește și Polițist din Olt, sub control judiciar pentru favorizarea făptuitorului, fals și uz de fals

– veniturile realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri;

– veniturile din activități independente obținute din România de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în România.

Citește și Accident de muncă mortal la TMK Artrom Slatina/Un bărbat a căzut într-un șanț betonat, adânc de 3 metri

Persoanele care nu au obligaţia depunerii declaraţiei de venit

Următoarele persoane nu au obligația depunerii declarației de venit:

– persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor;

– persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit  sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

Citește și Fermierii olteni din nord pierd sute de mii de lei din cauza animalelor sălbatice

– persoanele fizice care au realizat venituri din arendă ;

-persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Citește și Incendiu la fostul spital TBC din Slatina / Au ars materiale din acoperiș

– persoanele fizice nerezidente care au obținut câștiguri/pierderi din tranzacții efectuate printr-un intermediar, rezident în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală.

– persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală.

Citește și Spitalul Slatina a luat bătaie la fundul gol în instanță de la firma care a modernizat UPU

Completarea şi depunerea declaraţiei privind veniturile realizate din România

În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii și surse de venituri, se vor completa, după caz, unul sau mai multe formulare Anexă la Declaraţia privind veniturile realizate din România.

Persoanele fizice care obțin venituri din jocuri de noroc completează declarația distinct

pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții/curatorii fiscali ai acestora înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute de formular.

Citește și Control judiciar în cazul bătrânului din Brebeni care a dat mită unui expert judiciar

Declarația se poate depune astfel:

  • prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul ”Spațiu Privat Virtual”.

Serviciul ”Spațiu Privat Virtual” este un serviciu gratuit și este disponibil persoanelor fizice române din toată țara. Acest serviciu poate fi accesat prin autentificarea cu:

  1. a) credențiale de tip ”nume utilizator” și ”parolă” însoțite de coduri de autentificare de unică folosință ”OTP”;
  2. b) certificat digital calificat;

Înregistrarea pentru obținerea credențialelor, se efectuează pe site-ul ANAF, prin completarea unor informații necesare identificării contribuabililor.

Citește și Caz de MITĂ într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Slatina/Mituitorul, prins în flagrant

Pentru a se înregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul:

Înregistrare persoane fizice.

În situația în care contribuabilii sunt deja înregistrați, aceștia vor accesa link-ul: https://pfinternet.anaf.ro.

  • prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizând un certificat digital calificat;
  • în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poș, cu scrisoare recomandată ,cu confirmare de primire.

Important ! Avantajele utilizării Serviciului Spaţiu Privat Virtual pentru depunerea declaraţiei 200 :

– este uşor de accesat ;

– nu implică nici un cost ;

– poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet ;

– este disponibil 24 h/24 h pe site-ul www.anaf.ro ;

– nu trebuie să te deplasezi la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.

Important! Avantajele depunerii on-line a declaraţiei 200, prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizand certificatul digital calificat:

– reducerea timpului, întrucât nu trebuie să te mai deplasezi la administraţia fiscală ;

-economisirea resurselor materiale şi financiare (hârtie ,cheltuieli cu personalul,transport,etc ) ;

– utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declaraţii ;

– depunerea declaraţiilor on-line se efectuează la orice oră.

Menţiune : Formularul 200 precum și instrucțiunile de completare se pot obține de la sediul unităților fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea : Asistență contribuabili,rubrica : Formulare fiscale și Ghid de completare sau accesând următorul link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D200_OPANAF_3695_2016.pdf.

Organul fiscal competent pentru primirea formularului 200 este:

–  organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul,potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România ;

– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Sancţiuni

Nedepunerea formularului 200 – “ Declarația privind veniturile realizate din România ”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.

În cazul aplicării sancțiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională.

Aspecte privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declarația privind veniturile realizate din România ‘’ vor fi dezbătute şi în cadrul întâlnirii cu contribuabilii pe care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt o va organiza în data de 17.05.2017, orele 10, la sediul instituţiei din Slatina, str.Arcului nr.2, judeţul Olt, sala de şedinţe, etaj 1 .

Pentru confirmarea participării , contribuabilii pot accesa linkul de mai jos :

https ://www.anaf.ro/asistpublic/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here